Stymulacja bazowych funkcji komunikacyjnych w autyzmie – podejście praktyczne – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 19 grudnia 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 22 stycznia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 13 lutego 2024 r. (18:00 - 21:00)

 • 💰Cena 209 zł

  Opis: Szkolenie skierowane jest do logopedów, terapeutów, terapeutów autyzmu, pedagogów, nauczycieli, studentów kierunków pedagogicznych, rodziców pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zaburzeń rozwoju, chcących nawiązać kontakt z dzieckiem z ASD.

  Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi oddziaływaniami terapeutycznymi wobec dzieci z zaburzeniami rozwoju, kształtującymi fundamenty komunikacji.

  Program szkolenia:

  1. Czynniki kształtujące rozwój komunikacji i mowy.
  2. Etapy rozwoju komunikacji dziecka ze spektrum autyzmu.
  3. Sposoby komunikacji dziecka ze spektrum autyzmu.
  4. Przyczyny uniemożliwiające rozwój bazowych funkcji komunikacyjnych.
  5. Kontakt wzrokowy – istota i znaczenie dla funkcjonowania dziecka oraz strategie terapeutyczne.
  6. Reakcja na imię – istota i znaczenie tej umiejętności oraz strategie terapeutyczne.
  7. Gest wskazywania palcem – istota i znaczenie dla funkcjonowania dziecka oraz strategie terapeutyczne.
  8. Wspólne pole uwagi – istota i znaczenie dla funkcjonowania dziecka oraz strategie terapeutyczne w oparciu o Attention Autism Therapy (główne aspekty).
  9. Naśladowanie – istota i znaczenie dla funkcjonowania dziecka oraz zabawy rozwijające tę umiejętnością.
  10. Naprzemienność – istota i znaczenie dla funkcjonowania dziecka oraz strategie terapeutyczne.
  11. Jakie elementy i właściwości powinna zawierać zabawa, aby dziecko ze spektrum autyzmu chciało w niej uczestniczyć?
  12. Zasady treningu zabawy.
  13. Kryteria minimum komunikacyjnego.
  14. Pytania uczestników.

  Korzyści – Uczestnik szkolenia po jego ukończeniu:

  • dysponuje wiedzą z zakresu podstawowych funkcji komunikacyjnych, niezbędnych do budowania komunikacji i werbalizacji;
  • potrafi wspomagać funkcjonowanie dziecka z autyzmem;
  • wykazuje kreatywność podczas organizowania oddziaływań terapeutycznych;
  • otrzymuje zaświadczenie uczestnictwa i materiały szkoleniowe.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Magdalena Kosiń – fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta i diagnosta zaburzeń integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, diagnosta i terapeuta zaburzeń rozwojowych. Ponadto od 12 lat prowadzi Polską Szkołę Sobotnią w Wielkiej Brytanii. Od 18 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie. Jej pasją zawodową jest praca z dziećmi z zaburzeniem rozwoju. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne i zawodowe w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat jest szkoleniowcem. Prowadzi liczne szkolenia stacjonarne i online dla specjalistów, terapeutów i nauczycieli. Nie zapomina również o rodzicach, dla których organizuje darmowe konsultacje i szkolenia. Służy im radą i pomocą, aby lepiej zrozumieli swoje dzieci. Swoją pracę kieruje jednak głównie do dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi i problemami. To dzieci są dla niej najważniejsze. Założycielka i właścicielka Gabinetu Terapeutyczno – Szkoleniowego „Puzzle Szkolenia i Terapia” w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje nad książką na temat autyzmu, która ma być poradnikiem dla rodziców tych dzieci.