Lęk w spektrum autyzmu – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 9 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 7 listopada 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 5 grudnia 2023 r. (18:00 - 21:00)

 • 💰Cena 199 zł

  Odbiorcy: Szkolenie skierowane jest do terapeutów, pedagogów, nauczycieli, studentów kierunków pedagogicznych, rodziców dzieci ze spektrum autyzmu.

  Cel szkolenia: Celem szkolenia jest wyjaśnienie czym jest lęk dla osób z ASD i jaki ma wpływ na jej życie i funkcjonowanie. Oprócz zagadnień terminologiczno – teoretycznych uczestnik zapozna się z praktycznymi wskazówkami, które ograniczą stany lękowe dziecka i nastolatka ze spektrum autyzmu.

  Program szkolenia:

  1. Lęk – definicja.
  2. Rozwój psychiczny dziecka w kontekście lęku.
  3. Podłoże lęku.
  4. Objawy lęku.
  5. Zależność między lękiem, a objawami osiowymi spektrum autyzmu.
  6.  Charakterystyka lęku w spektrum autyzmu.
  7.  Rodzaje zaburzeń lękowych w spektrum: fobia specyficzna, fobia społeczna/agorafobia, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, uogólnione zaburzenie lękowe,  zaburzenie lękowe separacyjne,  zaburzenie paniczne.
  8.  Depresja u młodzieży z zespołem Aspergera.
  9. Rola zmysłów w odczuwaniu lęku przez osoby z ASD.
  10.  Aleksytymia, a lęk w spektrum autyzmu.
  11. Strategie redukujące lęk u dzieci z autyzmem.
  12.  Postawa rodziców wobec lęku u dziecka.
  13. Rodzaje terapii lęku.

  Korzyści: Uczestnik szkolenia zapozna się z istotą, podłożem, rodzajami i objawami oraz strategiami wspierającymi obniżenie lęku u osób z ASD.

  Materiały: Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe w wersji pdf do samodzielnego wydruku.

  Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Magdalena Kosiń – fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta i diagnosta zaburzeń integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, diagnosta i terapeuta zaburzeń rozwojowych. Ponadto od 12 lat prowadzi Polską Szkołę Sobotnią w Wielkiej Brytanii. Od 18 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie. Jej pasją zawodową jest praca z dziećmi z zaburzeniem rozwoju. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne i zawodowe w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat jest szkoleniowcem. Prowadzi liczne szkolenia stacjonarne i online dla specjalistów, terapeutów i nauczycieli. Nie zapomina również o rodzicach, dla których organizuje darmowe konsultacje i szkolenia. Służy im radą i pomocą, aby lepiej zrozumieli swoje dzieci. Swoją pracę kieruje jednak głównie do dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi i problemami. To dzieci są dla niej najważniejsze. Założycielka i właścicielka Gabinetu Terapeutyczno – Szkoleniowego „Puzzle Szkolenia i Terapia” w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje nad książką na temat autyzmu, która ma być poradnikiem dla rodziców tych dzieci.