Edukacja zdrowotna w szkole – szkolenie on-line

Szkolenie dla kadry pedagogicznej oraz specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Szkolenie ma na celu nauczyć dzieci/młodzież jak ma zadbać o swoje zdrowie. Nowy przedmiot – edukacja zdrowotna, która będzie obowiązywać od 1 września 2025 r. Jest początkiem profilaktyki zdrowotnej. Przedmiot jest przewidziany w klasach IV – VIII szkół podstawowych, klas I – III szkół ponadpodstawowych. Młody człowiek ma możliwość zadbać o siebie i swoich bliskich. Edukacja zdrowotna zaprocentuje w dorosłym życiu ucznia, gwarantuje zdrowsze społeczeństwo:

 • dysponuje wiedzą z na temat stanu zdrowia psychicznego i fizycznego młodego człowieka.
 • uświadamia jak wiele zależy od nas samych, od tego jak jesteśmy aktywni, co jemy i jak spędzamy wolny czas.
 • wskazuje możliwości wynikające z aktywności ruchowej, która może przyczynić się do zmniejszenia występowania chorób przewlekłych.
 • wskazuje, jak dbać o swoje zdrowie oraz swoich bliskich.
 • zna nawyki zdrowego żywienia oraz korzyści wynikające z przestrzegania ich.
 • zna strategie radzenia sobie ze stresem.

💰Cena 209 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:

 1. Zasady obowiązywania edukacji zdrowotnej w szkole.
 2. Definicja zdrowia psychicznego i fizycznego.
 3. Zasady zdrowego stylu życia.
 4. Profilaktyka zdrowotna a stan naszego organizmu.
 5. Zasady zdrowego funkcjonowania w okresie dojrzewania.
 6. Świadomy wybór tego co jemy i tego co robimy.
 7. Charakterystyka chorób przewlekłych.
 8. Czynniki wywołujące choroby przewlekłe.
 9. Negatywny wpływ używek na rozwój młodego człowieka.
 10. Pytania uczestników.

Korzyści:  Wprowadzenie edukacji zdrowotnej w szkołach to inwestycja w przyszłość, która przynosi wymierne korzyści zarówno jednostkom, jak i całemu społeczeństwu. Dzięki temu programowi, młodzież jest lepiej przygotowana do prowadzenia zdrowego stylu życia, co przekłada się na długoterminowe korzyści zdrowotne i społeczne.

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 20 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 28 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 9 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 19 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 30 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca – Justyna Maciejewska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/