Mój wyjątkowy uczeń ma Zespół Aspergera – szkolenie on-line

Uczniowie z Zespołem Aspergera to wspaniali uczniowie, ale ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciel, który pracuje w klasie z uczniem z Zespołem Aspergera, powinien wiedzieć, jak funkcjonuje jego wyjątkowy uczeń. Szkolenie dla nauczycieli szkół niebędących specjalistami.

💰Cena 189 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:

 1. Charakterystyka obrazu klinicznego dziecka z zespołem Aspergera.
 2. Jak deficyt teorii umysłu wpływa na funkcjonowanie ucznia z ZA w szkole?
 3. Przedstawienie  sposobów  motywowania dziecka z zespołem Aspergera.
 4. Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych ucznia z Zespołem Aspergera.
 5. O czym należy pamiętać, pracując z uczniem z Zespołem Aspergera?
 6. Przedstawienie sposobów motywowania dziecka z zespołem Aspergera.

Korzyści - Uczestnik po ukończeniu szkolenia:

 • będzie znał charakterystykę obrazu klinicznego dziecka z ZA,
 • będzie znał przyczyny trudności szkolnych ucznia z ZA,
 • pozna sposoby motywowania ucznia z ZA,
 • będzie znał metody pracy z uczniem z ZA.
Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 30 lipca 2024 r. (18:30 - 20:30)
 • 7 sierpnia 2024 r. (18:30 - 20:30)
 • 13 sierpnia 2024 r. (18:30 - 20:30)
 • 28 sierpnia 2024 r. (18:30 - 20:30)
 • 7 września 2024 r. (09:00 - 12:00)
 • 16 września 2024 r. (18:30 - 20:30)
 • 25 września 2024 r. (18:30 - 20:30)
 • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Ewa Mordalska - więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/