Mój wyjątkowy uczeń ma Zespół Aspergera – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 21 października 2021 r. (18:00 - 20:30)
 • 💰Cena: 159 zł

  Grupa docelowa: Szkolenie dla nauczycieli szkół niebędących specjalistami.

  Program szkolenia:

  1. Charakterystyka obrazu klinicznego dziecka z zespołem Aspergera.
  2. Jak deficyt teorii umysłu wpływa na funkcjonowanie ucznia z ZA w szkole?
  3. Przedstawienie  sposobów  motywowania dziecka z zespołem Aspergera.
  4. Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych ucznia z Zespołem Aspergera.
  5. O czym należy pamiętać, pracując z uczniem z Zespołem Aspergera?
  6. Przedstawienie sposobów motywowania dziecka z zespołem Aspergera.

  Prowadząca: Ewa Mordalska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.