Współpraca w zespole nauczycieli dydaktycznych i wspomagających – jak działać wspólnie? – szkolenie on-line

Szkolenie dla nauczycieli dydaktycznych i wspomagających pracujących z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, opinią z PPP.

💰Cena 209 zł

Sprawdź terminy poniżej i zapisz się👇

Program szkolenia:

 1. Współpraca w zespole nauczycieli wspomagających i dydaktycznych - zadania nauczyciela wspomagającego.
 2. Ścieżka diagnozy ucznia. Procedura tworzenia IPET-u.
 3. Zasady pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie; metody pracy na lekcji.
 4. Dostosowania dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie.
 5. Motywacja do nauki.
Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 28 maja 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 5 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca – Justyna Maciejewska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/