Czytanie uczestniczące w gabinecie logopedy – od podstaw – szkolenie on-line

Szkolenie dla logopedów, neurologopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli, rodziców. Szkolenie to doskonała propozycja zarówno dla rodziców jak i terapeutów. Czytanie uczestniczące sprawdza się doskonale jako urozmaicenie terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, całościowymi zaburzeniami rozwoju, afazją i innymi trudnościami związanymi z mówieniem lub rozumieniem mowy. Wykorzystać je można również w profilaktyce w celu wspierania rozwoju mowy, jako książeczki aktywizujące. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane zasady obowiązujące podczas czytania uczestniczącego. Następnie uczestnicy obejrzą bogate materiały – książeczki do czytania uczestniczącego i ilustracje do układania podczas pracy z grupą. Książeczki swoją tematyką nawiązują do czterech pór roku, dlatego można z nich korzystać przez cały rok przedszkolny/szkolny. Szkolenie zawiera 18 gotowych, bogato ilustrowanych książeczek do czytania uczestniczącego oraz tablice komunikacyjne ze słownictwem potrzebnym podczas rozmów z dziećmi ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi.

💰Cena 209 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie z ideą czytania uczestniczącego.
 • Uświadomienie roli zaangażowania różnych zmysłów w rozwój językowy dzieci.
 • Poznanie sposobów na zaktywizowanie dziecka w procesie czytania.
 • Rozwijanie rozumienia mowy poprzez czytanie uczestniczące.
 • Rozwijanie słownictwa czynnego poprzez czytanie uczestniczące.
 • Zapoznanie z treścią prostych rymowanek rozwijających umiejętności językowe.
 • Wykorzystanie materiałów do druku w celu zaangażowania dziecka w proces czytania.
 • Zaprezentowanie pomysłów na wykorzystanie materiałów w celu rozwijania u dzieci umiejętności liczenia, porównywania, nazywania, wskazywania, rozumienia stosunków przestrzennych, logicznego myślenia i rozumienia czytanego tekstu.

Program szkolenia:

1. Czytanie uczestniczące – co to jest i jak je wykorzystać w terapii.
2. Zasady czytania uczestniczącego.
3. Prezentacja książeczek do czytania uczestniczącego – pomysły na 4 pory roku.
4. Zabawy i ćwiczenia rozwijające do poznanych książeczek.
5. Jak rozwijać umiejętności językowe, matematyczne i logiczne podczas czytania uczestniczącego.

Korzyści: Materiały dołączone do szkolenia to gotowe rozwiązania na zajęcia logopedyczne, pedagogiczne i terapeutyczne. Można je wykorzystać jako główny motyw przewodni zajęć lub urozmaicenie innych zajęć terapeutycznych. Książeczki zostały przetestowane na różnych grupach wiekowych – zainteresowanie i motywację do udziału w zajęciach. Dzięki swojej aktywizującej formie sprawiają, że dziecko jest aktywnym uczestnikiem zajęć, manipuluje ruchomymi elementami, dokonuje wyboru i uzupełnia ilustracje brakującymi elementami. Podczas szkolenie przedstawione zostaną różne propozycje zabaw urozmaicających pracę z książeczkami – pomysły na zabawy matematyczne, językowe, plastyczne, ćwiczenia wzrokowe i słuchowe.

Materiały szkoleniowe:

 • Prezentacja PDF z najważniejszymi informacjami prezentowanymi podczas szkolenia,
 • Książeczki do czytania uczestniczącego – 18,
 • Materiały do pracy z grupą wraz z tekstami,
 • Propozycje urozmaicające omawiane tematy – proste prace plastyczne związane z tematem, książeczek. – pomysły z papierowych torebek i talerzyków,
 • Tablice komunikacyjne – 20 stron.

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 17 czerwca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 27 czerwca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 8 lipca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 18 lipca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 30 lipca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Anna Wójcik – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/