Czytanie uczestniczące w gabinecie logopedy – od podstaw – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 3 kwietnia 2022 r. (09:00 - 12:00)
 • 15 maja 2022 r. (09:00 - 12:00)
 • 19 czerwca 2022 r. (09:00 - 12:00)

 • 💰Cena 130 zł

  Odbiorcy: Logopedzi, pedagodzy specjalni, nauczyciele, oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  Opis: Szkolenie zapoznaje uczestników z ideą czytania uczestniczącego. Pokazuje, w jaki sposób można zaangażować dziecko do aktywnego udziału w czytanych opowieściach. Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę na temat oddziaływania wielozmysłowego podczas edukacji językowej oraz rozwijania umiejętności komunikacyjnych. Dodatkowo zaprezentowane opowiadania rozwijają sferę poznawczą dzieci – zawierają elementy edukacji matematycznej, przyrodniczej i językowej. Podczas czytania przez terapeutę/nauczyciela dzieci mają okazję do ilustrowania usłyszanej treści. Czytanie uczestniczące wykorzystuje i rozwija aktywność ruchową, zwłaszcza małą motorykę, angażuje percepcję słuchową oraz wzrokową. To doskonały sposób na urozmaicenie zajęć przedszkolnych, terapii logopedycznej i pedagogicznej. Pomysły zaprezentowane na szkoleniu można wykorzystać między innymi w celu rozwijania mowy czynnej i biernej dzieci, w terapii opóźnionego rozwoju mowy, terapii dzieci  z ASD, niepełnosprawnością intelektualną, afazją.

  Cel szkolenia:

  • Zapoznanie z ideą czytania uczestniczącego.
  • Uświadomienie roli zaangażowania różnych zmysłów w rozwój językowy dzieci.
  • Poznanie sposobów na zaktywizowanie dziecka w procesie czytania.
  • Rozwijanie rozumienia mowy poprzez czytanie uczestniczące.
  • Rozwijanie słownictwa czynnego poprzez czytanie uczestniczące.
  • Zapoznanie z treścią prostych rymowanek rozwijających umiejętności językowe.
  • Wykorzystanie materiałów do druku w celu zaangażowania dziecka w proces czytania.
  • Zaprezentowanie pomysłów na wykorzystanie materiałów w celu rozwijania u dzieci umiejętności liczenia, porównywania, nazywania, wskazywania, rozumienia stosunków przestrzennych, logicznego myślenia i rozumienia czytanego tekstu.

  Program szkolenia:

  1. Czytanie uczestniczące – istota metody.
  2. Omówienie korzyści płynących z czytania uczestniczącego.
  3. Grupa docelowa – Dla kogo jest czytanie uczestniczące?
  4. Prezentacja i omówienie opowieści do czytania uczestniczącego na każdą porę roku.
  5. Prezentacja materiału dla grupy i książeczek do pracy indywidualnej.
  6. Pomysły na wykorzystanie materiału w dalszej części zajęć – ćwiczenia matematyczno-logiczne, słuchowe, wzrokowe i językowe.

  Materiały szkoleniowe:

  • Każdy uczestnik szkolenia otrzyma dostęp do bogatych materiałów w formie plików PDF.
  • Materiały zawierają treści prezentowanych opowiadań/wierszyków, kolorowe ilustracje – w wersji do druku dla grupy, a także wersję do pracy indywidualnej – książeczkę,
  • Materiały – 23 opowieści w formie PDF – tekst oraz ilustracje,
  • 17 opowieści w formie książeczek w formacie A4,
  • dodatkowe pliki z grami i zabawami do druku,
  • Tablice komunikacyjne do każdej książeczki.

  Korzyści:

  • Podczas szkolenia online wszystkie opowieści zaprezentowane zostaną w formie interaktywnej prezentacji, z ruchomymi elementami.
  • Uczestnicy będą mieli okazję usłyszeć treść wszystkich opowieści do czytania uczestniczącego. Zobaczą także materiały w formie wydrukowanych książeczek.
  • Prezentacja w wersji interaktywnej (ruchomej) zostanie udostępniona uczestnikom, co pozwoli na wykorzystanie materiału również podczas edukacji zdalnej.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Anna Wójcik – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/