Czytanie uczestniczące w gabinecie logopedy – od podstaw – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 11 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 7 listopada 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 21 listopada 2023 r. (18:00 - 21:00)

 • 💰Cena 199 zł

  Odbiorcy: Logopedzi, neurologopedzi, pedagodzy specjalni, nauczyciele, rodzice.

  Opis: Szkolenie to doskonała propozycja zarówno dla rodziców jak i terapeutów. Czytanie uczestniczące sprawdza się doskonale jako urozmaicenie terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, całościowymi zaburzeniami rozwoju, afazją i innymi trudnościami związanymi z mówieniem lub rozumieniem mowy. Wykorzystać je można również w profilaktyce w celu wspierania rozwoju mowy, jako książeczki aktywizujące. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane zasady obowiązujące podczas czytania uczestniczącego. Następnie uczestnicy obejrzą bogate materiały – książeczki do czytania uczestniczącego i ilustracje do układania podczas pracy z grupą. Książeczki swoją tematyką nawiązują do czterech pór roku, dlatego można z nich korzystać przez cały rok przedszkolny/szkolny. Szkolenie zawiera 18 gotowych, bogato ilustrowanych książeczek do czytania uczestniczącego oraz tablice komunikacyjne ze słownictwem potrzebnym podczas rozmów z dziećmi ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi.

  Cel szkolenia:

  • Zapoznanie z ideą czytania uczestniczącego.
  • Uświadomienie roli zaangażowania różnych zmysłów w rozwój językowy dzieci.
  • Poznanie sposobów na zaktywizowanie dziecka w procesie czytania.
  • Rozwijanie rozumienia mowy poprzez czytanie uczestniczące.
  • Rozwijanie słownictwa czynnego poprzez czytanie uczestniczące.
  • Zapoznanie z treścią prostych rymowanek rozwijających umiejętności językowe.
  • Wykorzystanie materiałów do druku w celu zaangażowania dziecka w proces czytania.
  • Zaprezentowanie pomysłów na wykorzystanie materiałów w celu rozwijania u dzieci umiejętności liczenia, porównywania, nazywania, wskazywania, rozumienia stosunków przestrzennych, logicznego myślenia i rozumienia czytanego tekstu.

  Program szkolenia:

  1. Czytanie uczestniczące – co to jest i jak je wykorzystać w terapii.
  2. Zasady czytania uczestniczącego.
  3. Prezentacja książeczek do czytania uczestniczącego – pomysły na 4 pory roku.
  4. Zabawy i ćwiczenia rozwijające do poznanych książeczek.
  5. Jak rozwijać umiejętności językowe, matematyczne i logiczne podczas czytania uczestniczącego.

  Korzyści: Materiały dołączone do szkolenia to gotowe rozwiązania na zajęcia logopedyczne, pedagogiczne i terapeutyczne. Można je wykorzystać jako główny motyw przewodni zajęć lub urozmaicenie innych zajęć terapeutycznych. Książeczki zostały przetestowane na różnych grupach wiekowych – zainteresowanie i motywację do udziału w zajęciach. Dzięki swojej aktywizującej formie sprawiają, że dziecko jest aktywnym uczestnikiem zajęć, manipuluje ruchomymi elementami, dokonuje wyboru i uzupełnia ilustracje brakującymi elementami. Podczas szkolenie przedstawione zostaną różne propozycje zabaw urozmaicających pracę z książeczkami – pomysły na zabawy matematyczne, językowe, plastyczne, ćwiczenia wzrokowe i słuchowe.

  Materiały szkoleniowe:

  • Prezentacja PDF z najważniejszymi informacjami prezentowanymi podczas szkolenia,
  • Książeczki do czytania uczestniczącego – 18,
  • Materiały do pracy z grupą wraz z tekstami,
  • Propozycje urozmaicające omawiane tematy – proste prace plastyczne związane z tematem, książeczek. – pomysły z papierowych torebek i talerzyków,
  • Tablice komunikacyjne – 20 stron.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Anna Wójcik – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/