Terapia ręki – poziom I i II

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • Wrocław 9 grudnia 2023 r. (09:00 - 14:00)
 • Katowice 13 stycznia 2024 r. (09:00 - 14:00)
 • Wrocław 20 stycznia 2024 r. (09:00 - 14:00)
 • Poznań 27 stycznia 2024 r. (09:00 - 14:00)
 • 💰Cena : 500 zł

  • Treść zaświadczenia obejmie informację o stopniach, jak również, że uzyskuje się tytuł Terapeuty ręki.
  • Adres Sali zostanie podany w terminie późniejszym.

  Odbiorcy: Na szkolenie zapraszamy logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli, specjalistów, rodziców, studentów, terapeutów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  Opis: Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, dyskusje, mini wykład oraz zajęcia praktyczne.

  Program szkolenia:

  1. Elementy anatomii – budowa kończyny górnej.
  2. Napięcie mięśniowe i jego znaczenie.
  3. Postawa ciała.
  4. Mała motoryka
  5. Wykorzystanie założeń integracji sensorycznej w terapii ręki.
  6. Osiągnięcia rozwojowe dziecka.
  7. Odruchy i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka.
  8. Rozwój chwytu pisarskiego.
  9. Etapy rozwoju grafomotoryki.
  10. Nakładki na kredki, rodzaje kredek.
  11. Rodzaje nożyczek oraz zabawy z wykorzystaniem nożyczek.
  12. Zabawy i aktywności.
  13. Kwestionariusz wywiadu z rodzicem.
  14. Diagnoza dziecka – sposoby jej przeprowadzenia oraz ćwiczenia wykorzystane w jej trakcie.
  15. Budowa planu pracy z dzieckiem.
  16. Ćwiczenia własne – analiza studium przypadku, zwrócenie uwagi na problemy dziecka, samodzielne przygotowanie.

  Korzyści – Uczestnicy szkolenia:

  • Zapoznają się z budową anatomiczną ręki;
  • Zapoznają się z pojęciem napięcia mięśniowego i będą w stanie dostrzec jego znaczenie w rozwoju dziecka;
  • Dokonają oceny postawy swojej oraz swoich podopiecznych;
  • Zrozumieją, jak przebiega rozwój małej motoryki;
  • Zapoznają się z osiągnięciami rozwojowymi dziecka na poszczególnych etapach;
  • Zapoznają się z pojęciem odruchów wczesnodziecięcych oraz będą w stanie ocenić ich znaczenie dla funkcjonowania dziecka;
  • Zapoznają się z rodzajami chwytu pisarskiego;
  • Opiszą etapy rozwoju grafomotoryki;
  • Wykorzystają rysunek do oceny funkcjonowania dziecka pod kątem rozwoju grafomotoryki;
  • Poznają zabawy i aktywności do wykorzystania w pracy z dziećmi;
  • Opracują plan pracy z dzieckiem na zajęciach z wykorzystaniem terapii ręki.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz – Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Z zawodu nauczyciel i pedagog, z zamiłowania i powołania terapeuta. Ukończyła studia z zakresu terapii pedagogicznej i terapii integracji sensorycznej oraz liczne szkolenia, m.in. terapię ręki. Uwielbia pracę z dziećmi i rodzicami. Jest właścicielką gabinetu terapeutycznego Zmysłek Centrum Rozwoju i Wsparcia Dziecka. Swoją pasję bycia terapeutą realizuje również pisząc artykuły związane z pedagogiką, terapią pedagogiczną, nauczaniem i integracją sensoryczną. Prywatnie – szczęśliwa mężatka, która uwielbia czytać książki i chodzić do teatru. Kiedy tylko ma możliwość podróżuje, szczególnie na Wschód, który ogromnie ją fascynuje.