Trener rozwoju inteligencji emocjonalnej dzieci – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 26 lutego 2023 r. (09:00 - 13:30)
 • 2 kwietnia 2023 r. (09:00 - 13:30)
 • 💰Cena: 220 zł

  Grupa docelowa:  Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują z dziećmi, do nauczycieli, pedagogów szkolnych, animatorów, instruktorów.

  Opis: Szkolenie skierowane do nauczycieli pedagogów, animatorów , instruktorów oraz wszystkich, którzy pracują/ chcą pracować z dziećmi. Pozwala na lepsze zrozumienie dzieci, ich emocji, zachowań.

  Cele szkolenia:

  1. Zdobycie wiedzy dotyczącej inteligencji emocjonalnej
  2. Poznanie aktywnych metod  pracy z grupą
  3. Nauczenie się projektowania szkoleń cyklów edukacyjnych
  4. Poznanie technik radzenia sobie z oporem w grupie

  Program szkolenia:

  1. Jak rozwija się inteligencja emocjonalna dziecka?
  2. Metody rozwijania empatii, samoświadomości i samoakceptacji
  3. Kształtowanie właściwej komunikacji i postawy asertywnej
  4. Techniki tworzenia postawy współpracy w grupie.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  Prowadząca: Ewa Mordalska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/