Pozytywna dyscyplina dla nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych

Godziny szkolenia:

 • sobota 9-18,
 • niedziela 9-13

Szkolenie dla dyrektorów, nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz innych dorosłych/specjalistów, pracujących z dziećmi w wieku 3-10lat. Czy niegrzeczne dzieci istnieją? Czy dyscyplina może być tylko i wyłącznie pozytywna? Jak można budować trwałe relacje z uczniami, oparte na szacunku i empatii? Jak zachęcać dzieci do współpracy – bez kar i nagród? Jak wzmacniać ich poczucie wartości? Jak uczyć się na błędach i koncentrować na rozwiązaniach?

Zapraszamy na szkolenie bazowe pt. „ Pozytywna Dyscyplina dla nauczycieli – przedszkolnych i wczesnoszkolnych”. Pozytywna Dyscyplina jest znanym na świecie podejściem do nauczania, wychowania, rodzicielstwa i komunikacji, pełnego wiedzy, narzędzi i rozwiązań , przydatnych w pracy z dziećmi w każdym wieku. Opiera się na budowaniu z dziećmi trwałych i długofalowych relacji, opartych na szacunku i empatii. Szkolenie ma formę warsztatów – z przestrzenią do ćwiczeń i dyskusji.

💰Cena: 650 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Cele szkolenia:

 • poznanie podstawowych założeń i narzędzi, jakie proponuje Pozytywna Dyscyplina,
 • udzielenie dorosłym potrzebnego wsparcia – merytorycznego i praktycznego – w obliczu rozmaitych trudności wychowawczych takich jak agresja, zniechęcenie, brak współpracy, histerie, konflikty rówieśnicze.

Program szkolenia:

 1. Pozytywne podejście. Jak być nauczycielem uprzejmym i stanowczym jednocześnie.
• Czym jest Pozytywna Dyscyplina? Wstęp.
• Jakie życiowe kompetencje kształtuje u dzieci kontra wyzwania, z jakimi spotykamy się w placówkach.
• Pozytywna Dyscyplina jako program rozwijania umiejętności społeczno-emocjonalnych u dzieci. Przykłady narzędzi i technik. Nauczyciel asertywny – uprzejmy i stanowczy w tym samym czasie.
2. Dlaczego dzieci się źle zachowują?
• Co to jest mózg gadzi i jak wpływa na nasze zachowanie.
• Dlaczego dzieci źle się zachowują? Metafora góry lodowej, czyli co kryje się za zachowaniem.
• Czym jest poczucie przynależności i znaczenia. Błędne strategie zachowania u dzieci.
3. Skutki kar i ich wpływ na długofalowe rezultaty pracy wychowawczej.
• Co zamiast nagród i kar.
• Konsekwencja logiczna. Konsekwencja naturalna.
• Skupienie na rozwiązaniu jako jedyna alternatywa do kar.
4. Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci .
• Jak motywować, by nie zniechęcać.
• Czym różni się zachęta od pochwał.
• Pytania pełne ciekawości – jak ich używać

Korzyści: 

 • otrzymanie praktycznych narzędzi do pracy z dziećmi,
 • wiedza na temat przyczyn „niegrzecznych” zachowań u dzieci,
 • zrozumienie swojej frustracji i złości dziecka,
 • wsparcie grupy w obliczu podobnych wyzwań wychowawczych,
 • nauka poszukiwania rozwiązań,
 • praca nad sobą, mająca na celu stanie się lepszym nauczycielem/ wychowawcą – bardziej asertywnym, empatycznym.

Materiały szkoleniowe: Uczestnicy otrzymują materiały – workbooki, z podsumowaniem treści szkolenia, listą przydatnych komunikatów, miejscem na samodzielne ćwiczenia.

Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • Warszawa 1 czerwca 2024 - 2 czerwca 2024 r. (09:00 - 13:00)
 • Warszawa 14 września 2024 - 15 września 2024 r. (09:00 - 13:00)
 • 📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Olga Pośpiech – Edukatorka Pozytywnej Dyscyplina. Od ponad 4 lat wspiera rodziców i nauczycieli, pomagając im budować wartościowe relacje z dziećmi, ucząc empatycznej komunikacji i skutecznej współpracy. W swojej pracy wykorzystuje narzędzia Pozytywnej Dyscypliny , założenia pedagogiki Marii Montessori (ukończyła roczny kurs montessoriańskiej pedagogiki przedszkolnej) i rodzicielstwa bliskości. Dzieli się także swoim 6-letnim doświadczeniem, zdobytym na stanowisku dyrektorki niepublicznego przedszkola Montessori. Organizuje i prowadzi zarówno warsztaty dla rodziców, jak i szkolenia dla rad pedagogicznych. Prywatnie mama dwóch synów (10 i 12 lat).