Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 14 grudnia 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 29 grudnia 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 8 stycznia 2024 r. (18:00 - 21:00)

 • 💰Cena 209 zł

  Odbiorcy: Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych i wszystkich specjalności, którzy pozostają otwarci na nowoczesne technologie, chcą efektywniej wspierać rozwój swoich uczniów i doskonalić swoją praktykę pedagogiczną.

  Opis: Podczas szkolenia nauczyciel uzyska odpowiedzi na pytania: Dlaczego TIK są ważne w dzisiejszym świecie edukacji? Jak stworzyć interaktywne lekcje z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych? Jakie są korzyści i zagrożenia związane ze stosowaniem sztucznej inteligencji w edukacji? Jakie narzędzia mogą pomóc w tworzeniu spersonalizowanego podejścia do edukacji? W jaki sposób urozmaicać zajęcia edukacyjne, aby zwiększyć zaangażowanie uczniów?

  Cele szkolenia:

  • Zaprezentowanie wartościowych, darmowych narzędzi TIK dla edukacji,
  • Przedstawienie praktycznych wskazówek dotyczących wykorzystania TIK do ulepszania procesu nauczania,
  • Poszerzenie umiejętności technicznych nauczycieli.

  Program szkolenia:

  1. Korzyści dla ucznia i nauczyciela wynikające ze stosowania TIK w edukacji.
  2. Przegląd metod nauczania, w których można zastosować TIK.
  3. Przegląd narzędzi i platform TIK dla nauczycieli i uczniów (quizy i gry interaktywne, tworzenie materiałów do lekcji, generatory kart pracy, narzędzia pomocne w gromadzeniu własnych materiałów, chmury wyrazowe, interaktywne tablice, awatary, „ożywianie” rysunków itp.).
  4. Sztuczna inteligencja w edukacji.
  5. Przykłady zastosowania narzędzi TIK w praktyce.
  6. Przyszłe trendy TIK, które zmieniają edukację.

  Materiały szkoleniowe: Po szkoleniu uczestnicy otrzymują link do internetowej bazy narzędzi TIK dla nauczycieli.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom .

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: mgr Alina Stańczak– Absolwentka Biologii w SGGW. Ukończone studia podyplomowe na kierunkach: Chemia, Pedagogika, Oligofrenopedagogika, Zarządzanie w oświacie. Trener Procesu wspomagania placówek oświatowych w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych. Czynny nauczyciel w szkole podstawowej, technikum i szkole dla dorosłych. Autorka innowacji pedagogicznych, stale poszukująca nowych metod nauczania.