ABC SPEKTRUM AUTYZMU – co powinniśmy wiedzieć – szkolenie on-line

Celem szkolenia jest wyjaśnienie istoty, przyczyn oraz charakterystyka spektrum autyzmu. Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych, terapeutów wczesnego wspomagania, logopedów, neurologopedów, studentów kierunków pedagogicznych oraz rodziców dziecka z ASD. Uczestnik szkolenia zapozna się z istotą zaburzenia neurorozwojowego i nowymi wyznacznikami diagnozy. Pozna również największe wyzwania stojące przed dzieckiem i młodzieżą z ASD.

💰Cena 219 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:

 1. Rys historyczny ASD.
 2. Nazewnictwo i symbolika.
 3. Klasyfikacja ICD – 10, ICD – 11 – zmiany.
 4. Hipotetyczne przyczyny wraz z neurofizjologią spektrum.
 5. Spektrum autyzmu jako niepełnosprawność niewidoczna.
 6. Diada kryteriów diagnostycznych.
 7. Najistotniejsze aspekty zrozumienia neuroatypowości – słowa klucze:
 8. Fenotyp chłopięcy i dziewczęcy
  1.  Zaburzenia sensoryczne
  2. Ścieżki uczenia się
  3.  Rutyna i powtarzalność
  4.  Autostymulacje
  5. Lęk
 9. Meltdown i zachowania niepożądane.
 10. Dokumenty wspomagające dziecko z ASD.
 11. Placówka edukacyjna wyzwaniem dla dzieci w spektrum.
 12. Perspektywa wsparcia dziecka w placówkach edukacyjnych.
 13. Sesja pytań i odpowiedzi.

Materiały szkoleniowe: Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe w wersji pdf do samodzielnego wydruku.

Brak zaplanowanych szkoleń

Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Magdalena Kosiń - fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta i diagnosta zaburzeń integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, diagnosta i terapeuta zaburzeń rozwojowych. Ponadto od 12 lat prowadzi Polską Szkołę Sobotnią w Wielkiej Brytanii. Od 18 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie. Jej pasją zawodową jest praca z dziećmi z zaburzeniem rozwoju. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne i zawodowe w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat jest szkoleniowcem. Prowadzi liczne szkolenia stacjonarne i online dla specjalistów, terapeutów i nauczycieli. Nie zapomina również o rodzicach, dla których organizuje darmowe konsultacje i szkolenia. Służy im radą i pomocą, aby lepiej zrozumieli swoje dzieci. Swoją pracę kieruje jednak głównie do dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi i problemami. To dzieci są dla niej najważniejsze. Założycielka i właścicielka Gabinetu Terapeutyczno – Szkoleniowego „Puzzle Szkolenia i Terapia” w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje nad książką na temat autyzmu, która ma być poradnikiem dla rodziców tych dzieci.