Lateralizacja istota procesu, diagnoza i strategie terapeutyczne – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 4 grudnia 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 13 grudnia 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 16 stycznia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 7 lutego 2024 r. (18:00 - 21:00)

 • 💰Cena 209 zł

  Odbiorcy: Szkolenie przeznaczone jest do nauczycieli, specjalistów oraz studentów pracujących lub zaczynających pracę z dziećmi.

  Celem szkolenia jest poznanie znaczenia kształtowania się lateralizacji dla rozwoju dziecka. Omówione zostaną sposoby diagnozy lateralizacji, zgodnie z dwoma wystandaryzowanymi protokółami diagnostycznymi. Uczestnik zapozna się ze strategiami terapeutycznymi w przypadku zaburzonej lateralizacji.

  Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do tematu
  2. Współpraca obupółkulowa i znaczenie półkuli prawej i lewej mózgu
  3. Rozwój lateralizacji
  4. Przyczyny zaburzeń lateralizacji
  5. Rodzaje lateralizacji
  6. Strategie wspomagające dziecko z zaburzoną lateralizacją
  7. Jednostronna lewostronna lateralizacja czy to zaburzenie?
  8. Wytyczne do diagnozy
  9. Badanie lateralizacji wg R. Zazzo
  10. Badanie lateralizacji wg Z. Matejcka i Z. Zlaba
  11. Pytania uczestników.

  Korzyści – Uczestnik szkolenia po jego ukończeniu:

  • dysponuje wiedzą z zakresu przyczyn i objawów zaburzeń lateralizacji
  • potrafi określić i dostrzec deficyty związane z zaburzoną lateralizacją
  • potrafi przeprowadzić diagnozę procesu lateralizacji
  • zna strategie wspomagające ucznia z zaburzoną lateralizacją
  • otrzymuje zaświadczenie uczestnictwa i materiały szkoleniowe
  • otrzymuje wzory protokołów diagnostycznych.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Magdalena Kosiń – fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta i diagnosta zaburzeń integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, diagnosta i terapeuta zaburzeń rozwojowych. Ponadto od 12 lat prowadzi Polską Szkołę Sobotnią w Wielkiej Brytanii. Od 18 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie. Jej pasją zawodową jest praca z dziećmi z zaburzeniem rozwoju. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne i zawodowe w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat jest szkoleniowcem. Prowadzi liczne szkolenia stacjonarne i online dla specjalistów, terapeutów i nauczycieli. Nie zapomina również o rodzicach, dla których organizuje darmowe konsultacje i szkolenia. Służy im radą i pomocą, aby lepiej zrozumieli swoje dzieci. Swoją pracę kieruje jednak głównie do dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi i problemami. To dzieci są dla niej najważniejsze. Założycielka i właścicielka Gabinetu Terapeutyczno – Szkoleniowego „Puzzle Szkolenia i Terapia” w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje nad książką na temat autyzmu, która ma być poradnikiem dla rodziców tych dzieci.