Oddychanie – norma fizjologiczna

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • Warszawa 29 września 2024 r. (09:00 - 17:00)
 • Szkolenie przeznaczone jest dla logopedów, fizjoterapeutów, lekarzy i nauczycieli. Celem jest ukazanie oddychania jako podstawowej czynności, mającej wpływ na każdą sferę w naszym życiu oraz zbudowanie kompetencji do pracy z pacjentem z zaburzonym torem oddechowym.

  💰Cena 1399  zł

  Program szkolenia:

  1. Oddech statyczny a dynamiczny.
  2. Rozwój oddychania w ontogenezie.
  3. Funkcje oddechu fizjologicznego.
  4. Fenomen efektu Bohra i NO.
  5. Oddech nosowy jako warunek rozwoju twarzoczaszki.
  6. Biochemia i biomechanika oddechu.
  7. Mięśnie biorące udział w oddychaniu ze szczególnym uwzględnieniem roli przepony.
  8. Najczęstsze przyczyny patologicznego toru oddechowego.
  9. Rodzaje nieprawidłowych sposobów oddychania.
  10. Konsekwencje dysfunkcji oddychania dla rozwoju.
  11. Diagnoza toru oddychania ( od noworodka do dorosłości).
  12. Profilaktyka dysfunkcji oddychania.
  13. Propozycje i metody terapeutyczne Metoda Butejki, filozofia MFS, Kinesiotaping.
  14. Mioterapia i pozycje spoczynkowe obszaru oralnego.
  15. Diagnoza w praktyce: doświadczenia i ćwiczenia własne uczestników.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Mira Rządzka – doktor nauk o zdrowiu, neurologopeda, specjalizuje się we wczesnych oddziaływaniach neurologopedycznych u noworodków i niemowląt z zaburzeniami oralnymi, zaburzeniach dysfagicznych u dzieci i dorosłych, zaburzeniach rozwoju komunikacji u dzieci z ASD czy z zaburzeniami genetycznymi, zaburzeniach funkcji układu oralnego. Terapeutka Manualnej Terapii Krtani wg L. Mathieson, Manualnej Terapii Dysfagii, Metody ETTHNO w podejściu Esther de Ru, trenerka Shantala Special Care, instruktorka Metody Butejki, terapeutka karmienia. Wieloletni wykładowca akademicki przedmiotów neurologopedycznych (UM Wrocław, UAM Poznań, UZ Zielona Góra, APS Warszawa, WSP im. J. Korczaka Warszawa). Autorka wielu specjalistycznych publikacji dla logopedów, recenzentka licznych pozycji dotyczących wczesnych oddziaływań logopedycznych oraz pomocy logopedycznych. Autorka pozycji „Odruchy oralne u noworodków i niemowląt. Wczesna diagnoza i stymulacja” (najpopularniejsza książka Oficyny wydawniczej Impuls w 2019), koncepcji mioterapeutycznego wspomagania rozwoju funkcji oralnych u noworodków i niemowląt, współautorka książki „Profilaktyka i terapia dysfunkcji oddechowych u dzieci”. Współzałożycielka Polskiego Związku Logopedów i inicjatorka akcji społecznej logopedów „Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych” (DBDL). Stale współpracuje z wieloma stowarzyszeniami, fundacjami i portalami wspierającymi rodziców dzieci z zaburzeniami mowy. Organizatorka turnusów neurologopedycznych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji.