Udzielanie skutecznej informacji zwrotnej – szkolenie on-line

Szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Szkolenie prezentuje znaczenie informacji zwrotnej, która jest oczekiwana przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe oraz ma charakter rozwojowy dla jednostki. W trakcie szkolenia omówimy obowiązkowe elementy informacji zwrotnej, jej modele i pochylimy się nad specyfiką motywacji pozytywnej i negatywnej.

Cele szkolenia:

 • Zrozumienie znaczenia kompleksowej informacji zwrotnej, opartej na omawianiu zarówno mocnych, jak i słabych stron osób uczących się.
 • Zrozumienie odbioru komunikatów składających się na informację zwrotną przez osoby uczące się.
 • Nabycie umiejętności udzielania informacji zwrotnej w różnych modelach.

💰Cena 209 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia :

 1. Specyfika i potrzeba informacji zwrotnej.
 2. Dostosowanie informacji zwrotnej do wieku osoby uczącej się.
 3. Elementy informacji zwrotnej.
 4. Modele udzielania informacji zwrotnej.
 5. Motywowanie pozytywne i negatywne u dzieci i młodzieży a nastawienie do popełniania błędów i odnoszenia sukcesów.
 6. Zasady udzielania informacji zwrotnej grupowo, indywidualnie, pisemnie i ustnie.

Korzyści:

 • Zwiększanie skali mocnych stron i zmniejszanie skali słabych stron u poszczególnych uczniów.
 • Łatwe dostosowanie informacji zwrotnej do indywidualnych uczniów.
 • Przyczynienie się do właściwego rozumienia sukcesów i porażek przez uczniów.

Materiały szkoleniowe:

 • Ilustrowany poradnik z treściami ze szkolenia.
 • Szablon udzielania informacji zwrotnej dzieciom i młodzieży.
 • Poradnik odnośnie zalecanych i przeciwwskazanych stwierdzeń w udzielaniu informacji zwrotnej.

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 27 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 25 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 29 października 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 27 listopada 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: dr Kamila Pytka – metodyk ds. nauczania tradycyjnego (odbywającego się w salach zajęciowych) na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwentka studiów magisterskich i stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, a następnie Adiunkt w Katedrze Marketingu na tym wydziale. Doświadczenie w edukacji dorosłych zdobywa od 2009 r. pracując ze Studentami, Nauczycielami, a także z pracownikami firm w formule stacjonarnej i e-learningowej. Pasjonatka nauczania atrakcyjnego dla osób uczących się oraz naturalnego dla ludzkiego mózgu, gier edukacyjnych oraz myślenia wizualnego.