Jak rozwijać wszechstronnie dziecko wykorzystując metodę M. Montessori? – szkolenie on-line

Odbiorcy szkolenia - nauczyciele, terapeuci, rodzice. Nauczyciele wspomagający. Osoby pracujący z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Metoda Marii Montessori powstawała na przełomie XIX i XX wieku i kształtowała się wraz z różnymi fazami życia jej autorki. Maria Montessori była uważną obserwatorką i towarzyszką rozwoju dziecka. Dzięki swojej wnikliwości i dokładności opracowała szereg pomocy rozwojowych, które można wykorzystać zarówno w edukacji jak i terapii. Jest to bardzo przemyślany, bogaty program wspierający wszechstronny rozwój dziecka – kształcenie zmysłów, ćwiczenia praktyczne, sferę językową, matematyczną i kulturalno-przyrodniczą dzieci na różnych etapach rozwoju. Na szkoleniu zostaną scharakteryzowane wszystkie działy pedagogiki montessoriańskiej – zarówno pomoce rozwojowe, jak i sposób ich wykorzystania w praktyce. Uczestnik szkolenia pozna zasady konstruowania pomocy dydaktycznych i rozwinięć do pomocy rozwojowych Montessori. Pozna główne pojęcia, których zrozumienie jest kluczem do pełnego wykorzystania metody Montessori w celu wspierania rozwoju dziecka we wszystkich sferach rozwoju. Pomoce rozwojowe warto również wykorzystać w terapii, ponieważ zasady ich konstruowania pozwalają dziecku z wyzwaniami edukacyjnymi na pracę na zmaterializowanej abstrakcji, wykorzystanie i stymulowanie wszystkich zmysłów w poznawaniu świata.

💰Cena 209 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:

1. Kim była Maria Montessori, autorka metody wspierającej wszechstronny rozwój dziecka?
2. Podstawowe założenia metody Marii Montessori – kluczowe odkrycia, najważniejsze pojęcia związane z metodą.
3. Pomoce rozwojowe Montessori – Jak wyglądają, do czego służą i jak z nich skorzystać?
4. Jak rozwijać wszechstronnie dziecko wykorzystując metodę Montessori.
5. Tworzenie własnych pomocy edukacyjnych w duchu Montessori.

Materiały szkoleniowe:

 • Prezentacja PDF z najważniejszymi informacjami prezentowanymi podczas szkolenia,
 • Dostęp do materiałów do druku tworzonych w duchu Montessori,
 • Karty do lekcji trójstopniowej - nomenklaturowe,
 • Karty naukowe,
 • Pomoce językowe m.in. plakat z symbolami gramatycznymi,
 • Pomoce matematyczne – do dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.

Korzyści: Na tym szkoleniu dowiesz się jak w wszechstronny sposób wspierać rozwój swojego dziecka lub ucznia. Poznasz założenia pedagogiki Montessori, pomoce rozwojowe i sposób ich wykorzystania. Dowiesz się jakie są zasady konstruowania pomocy zgodnych z wytycznymi Marii Montessori. Dowiesz się jak wykorzystać tę metodę zarówno w edukacji, jak i terapii. Ponadto otrzymasz gotowe materiały do druku, które z powodzeniem wykorzystasz w codziennej pracy dydaktycznej lub/i terapeutycznej.

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 28 maja 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 3 czerwca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 3 czerwca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 11 czerwca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 11 czerwca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 27 czerwca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 27 czerwca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 10 lipca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 22 lipca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 31 lipca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Anna Wójcik – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/