Innowacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii

🗓Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • Warszawa 23 kwietnia 2023 r. (12:00 - 20:00)
 • Warszawa 28 kwietnia 2023 r. (09:00 - 17:00)
 • Warszawa 26 maja 2023 r. (12:00 - 20:00)
 • Warszawa 18 czerwca 2023 r. (09:00 - 17:00)
 • Warszawa 22 lipca 2023 r. (09:00 - 17:00)
 • 💰Cena: 1450 zł

  Opis: Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu elektroterapii i elektrodiagnostyki w procesie logopedycznym. Poznają Państwo i nabędą umiejętności praktycznego wykorzystania prądów w usprawnianiu procesu terapeutycznego. Terapia ta jest skutecznym uzupełnieniem leczenia logopedycznego i ortodontycznego. Zabieg elektrostymulacji, dzięki odpowiednio dobranym parametrom, wspomaga kompleksowe leczenie pacjentów z zaburzeniami logopedycznymi. Elektrodiagnostyka pozwoli Państwu ocenić pobudliwość nerwów i mięśni oraz zastosować odpowiedni proces terapeutyczny. Polega ona na przepływie prądu o bardzo niskim natężeniu przez mięśnie w celu usprawnienia ich funkcji. Elektroterapia oddziałuje na cały aparat artykulacyjny człowieka, wspomagając jego działanie. Zabieg pobudza do pracy włókna mięśniowe, wskutek czego następuje wzmocnienie siły, przyrost masy oraz objętości mięśni.

  Elektrostymulacja ma szerokie zastosowanie w gabinecie logopedycznym poprzez wspomaganie takich problemów jak: ślinienie, po operacji rozszczepu warg i podniebienia, po resekcji krtani i języka, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia napięcia mięśniowego określonych mięśni, dyslalia obwodowa, mowa nosowa (rynolalia), afazja motoryczna, dyzartria, wysiękowe zapalenie uszu, niedosłuchy, dysfagia, problemy z połykaniem pokarmów, krztuszenie podczas jedzenia i picia, po adenotomii, szczękościsk, rotacyzm, asymetrie twarzy, seplenienie międzyzębowe, zgrzytnie zębów, porażenia nerwów: twarzowego, trójdzielnego, językowo-gardłowego, porażenie fałdów głosowych, zaburzenia toru oddechowego, brak koordynacji ssanie-oddychanie-połykanie, asymetria wieku niemowlęcego, bóle odcinka szyjnego, migreny, zapalenia zatok, neuralgie, bóle obszaru potylicznego, szum w uszach.

  Z elektroterapii mogą korzystać pacjenci z takimi jednostkami, jak:

  • autyzm,
  • mózgowe porażenie dziecięce,
  • zespoły genetyczne,
  • wcześniaki,
  • stwardnienie rozsiane,
  • udar,
  • stwardnienie zanikowe boczne,
  • choroby psychosomatyczne z objawami neurologicznymi,
  • bolerioza,
  • przepukliny miedzykręgowe
  • i inne wg indywidualnych ustaleń.

  Każdy z uczestników – po spełnieniu wszystkich warunków szkoleniowych – otrzyma certyfikat uprawniający do przeprowadzenia podstawowych zabiegów z zakresu elektrostymulacji logopedycznej oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Bogate materiały terapeutyczne i kontakt z prowadzącymi – konsultacje w ramach wdrożenia elektrostymulacji do zabiegów logopedycznych poprzez grupę zamkniętą na Facebooku.

  Uwaga! Konieczność posiadania elektrostymulatora i dedykowanych elektrod do podniebienia, języka, krtani i mięśni twarzy (zakup własny uczestnika w promocyjnej cenie)* – patrz niżej.

  Program szkolenia:

  1. Zapoznanie ze strukturami anatomicznymi (mięśnie, nerwy, powięzi) w aspekcie elektrostymulacji logopedycznej.
  2. Zapoznanie z odziaływaniem prądów małej częstotliwości.
  3. Elektrostymulacja: impulsy prostokątne, impulsy trójkątne.
  4. Metody stosowane w elektrodiagnostyce układu nerwowo-mięśniowego.
  5. Aparaty do elektrostymulacji.
  6. Prąd małej częstotliwości w leczeniu porażeń krtani, fałdów, nerwów, niedowładów.
  7. Elektrostymulacja czynnościowa.
  8. Przezskórna stymulacja elektryczna (TENS — transcutaneous electrical nervestimulation).
  9. Metody i praktyczne zastosowanie elektrostymulacji podniebienia, krtani, warg, języka i m. twarzy i szyi.
  10. Metodyka zabiegów: elektrostymulacja dna jamy ustnej, elektrostymulacja języka, elektrostymulacja podniebienia twardego i miękkiego, elektroterapia stawu skoroniowo-żuchwowego wewnątrz jamy ustnej, elektrostymulacja krtani, elektroterapia zatok szczękowych i czołowych, aurikuloterapia (akupunktura ucha za pomocą prądu elektrycznego),
  11. Elektrostymulacja mięśni: okrężnego warg, żwacz, jarzmowy większy, jarzmowy mniejszy, bródkowy, potyliczno-czołowy, okrężny oka, marszczący brwi, policzkowy, jarzmowy większy, śmiechowy, dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa, obniżacz wargi dolnej, obniżacz kąta ust, dwubrzuścowy, żuchwowo-gnykowy, i inne mięśnie szyi.
  12. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania prądów i elektrostymulacji.

  Poszczególne części szkolenia:

  1. Nabycie wiedzy o anatomii kompleksu ustno-twarzowego na podstawie filmów instruktażowych w formie e-learningu (dostęp na 7 dni przed szkoleniem).
  2. Uczestnictwo w kursie na żywo – w wybranym terminie.
  3. Dołączenie do grupy zamkniętej na portalu Facebook zgodnie ze wskazówkami.
  4. Przygotowanie studium przypadku pacjenta w formie nagrań lub dokumentacji zdjęciowej – wg wskazówek przekazanych podczas szkolenia.

  *Warunkiem koniecznym jest posiadanie elektrostymulatora TENS/ EMS/IF wraz z dedykowanymi elektrodami do elektrostymulacji wewnętrznej i zewnętrznej (możliwość posiadania własnego sprzętu wraz z dedykowanymi elektrodami złącze PIN 2mm zasilanego przez baterie lub przenośny akumulator). Zestaw szkoleniowy będzie można nabyć w promocyjnej cenie od producenta. Po potwierdzeniu uczestnictwa w kursie zostanie wysłany do Państwa link i hasło w celu nabycia zestawu szkoleniowego w promocyjnej cenie (cena zestawu: elektrostymulator + elektrody = ok 1100 zł).

  Prowadzące:

  Ewa Wojewoda – fizjoterapeuta, terapeuta manualny, fizykoterapeuta, specjalista tkanek miękkich i metod rehabilitacji powięziowej. Od ponad 10 lat wykorzystuje zabiegi elektrostymulacji w praktyce terapeutycznej z pacjentami o różnych wyzwaniach rozwojowych.

  Aleksandra Kaczyńska – neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta taktylny, specjalista wczesnej interwencji neurologopedycznej z ukierunkowaniem na pacjentów z wyzwaniami neuromotorycznymi, w tym z padaczką.