Opinie logopedyczne – szkolenie on-line

Szkolenie dla logopedów oraz studentów logopedii.

Warsztat pracy logopedy to nie tylko ćwiczenia artykulacyjne, wiedza o tym jak wywoływać i utrwalać głoski w wymowie. To również umiejętność dzielenia się wiedzą o pacjencie. Każdy logopeda pisze różnorodne opinie o trudnościach i postępach w umiejętnościach komunikacyjnych i artykulacyjnych swoich podopiecznych. Na tym szkoleniu dowiesz się jak napisać opinię logopedyczną dla pacjenta z opóźnionym rozwojem mowy, całościowymi zaburzeniami rozwoju, dyslalią, afazją i niepełnosprawnością intelektualną. Poznasz zwroty i określenia, których należy unikać, oraz te, których nie może zabraknąć w dobrze napisanej opinii logopedycznej.

💰Cena 209 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:

 1. Opinia logopedyczna w procesie diagnozy.
 2. Jak powinna wyglądać opinia logopedyczna?
 3. Rodzaje opinii logopedycznych - Błędy, których należy unikać pisząc opinię.
 4. Przykłady opinii dla pacjenta z ORM, ASD, dyslalią, afazją i niepełnosprawnością intelektualną.
 5. Ćwiczenia praktyczne – przeredagowywanie opinii zawierających błędy.
 6. Słowniczek przydatnych zwrotów, fraz, które przydadzą się każdemu logopedzie.

Korzyści:

 •  Zdobycie praktycznych umiejętności i narzędzi do redagowania opinii logopedycznych.
 •  Praktyczne wskazówki jak uniknąć błędów pod czas pisania opinii.
 • Wykorzystanie materiałów do druku, które przydadzą się podczas redagowania opinii logopedycznej.

Materiały szkoleniowe:

 • Prezentacja PDF oraz interaktywna z najważniejszymi informacjami prezentowanymi podczas szkolenia.
 • Przykłady opinii logopedycznej dla pacjenta z opóźnionym rozwojem mowy, całościowymi zaburzeniami rozwoju, dyslalią, afazją i niepełnosprawnością intelektualną.
 • tekst diagnozy logopedycznej do poprawy – ćwiczenie praktyczne.
 • schemat opinii logopedycznej – podstawowy i rozbudowany.
 • Słowniczek przydatnych terminów i zwrotów do wykorzystania podczas pisania opinii logopedycznej

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 29 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 30 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 29 października 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 28 listopada 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 11 grudnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.)

  Prowadząca – Anna Wójcik – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/