Wpływ muzyki na rozwój dziecka – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 16 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena: 159 zł

  Grupa docelowa: nauczyciele, logopedzi, terapeuci, neurologopedzi.

  Opis: Szkolenie dotyczy dzieci żłobkowych i przedszkolnych. Muzyka ma pozytywny wpływ na rozwój dziecka, rozwija wyobraźnię, pozytywnie wpływa na nastrój oraz emocje dziecka, kształtuje u dziecka pamięć. Muzyka pełni funkcję terapeutyczną jak i wspomagającą rozwój ogólny dziecka oraz korzystanie wpływa na rozwój mowy. Wzbogacenie wiedzy oraz umiejętności, które będzie można wykorzystać w swojej pracy zawodowej z dziećmi. 

  Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat  - Muzyka wpływa korzystanie na rozwój człowieka.

  Program szkolenia:

  1. Wpływ muzyki na rozwój dziecka.
  2. Wpływ muzyki na rozwój mowy dziecka.
  3. Rola piosenki, a rozwój dziecka.
  4. Rola śpiewu w rozwoju dziecka/Rola śpiewu w rozwoju mowy dziecka.
  5. Muzyka relaksacyjna.
  6. Wykorzystanie instrumentów muzycznych.
  7. Zabawy muzyczne, muzyczno – ruchowe z wykorzystaniem piosenki.

  Korzyści: Dowiesz się, jak muzyka wpływa korzystanie na rozwój człowieka.

  Materiały szkoleniowe: Pliki pdf, konspekt zajęć muzycznych, zabawy muzyczne, muzyczno - ruchowe.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: mgr Paulina Boroń – logopeda, logorytmik, rytmik, oligofrenopedagog, terapeuta ręki, nauczyciel edukacji przedszkolnej. Ukończyłam studia podyplomowe z zarządzania placówkami oświatowymi, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,  jestem w trakcie studiów podyplomowych z arteterapii oraz neurologopedii. Prowadzę swój gabinet logopedyczno – logorytmiczny Logo – Rytm PauLina Paulina Boroń oraz liczne szkolenia dla nauczycieli z zakresu rytmiki, tańca, logorytmiki, logopedii.