Procedury działania terapeutycznego i prawnego w przypadku dziecka z rodziny dysfunkcyjnej – szkolenie on-line

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów, pedagogów szkolnych i psychologów, którzy pracują z dziećmi w klasach ogólnodostępnych. Szkolenie wyposaży uczestnika w niezbędną wiedzę i umiejętności do pracy z dzieckiem pochodzącym z zaburzonej rodziny. Pokazuje, jak rozpoznać potrzeby ucznia oraz jakie terapeutyczne i prawne środki należy podjąć.

💰Cena 209 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Cele szkolenia: Podczas szkolenia uczestnik:

 • dowie się, czym jest jest rodzina zaburzona,
 • rozpozna niepokojące sygnały ucznia/uczennicy wołającego o pomoc,
 • dowie się, w jaki sposób rozmawiać z dzieckiem,
 • pozna procedurę działań pomocowych terapeutycznych i prawnych,
 • nauczy się asertywnie wyrażać swoje zdanie,
 • dowie się gdzie i w jaki sposób prosić o pomoc.

Program szkolenia:

 1. Typologia rodzin zaburzonych.
 2. Wachlarz zachowań dzieci wołających o pomoc.
 3. Sposoby zachowania się wobec niepokojących informacji.
 4. Sposoby rozmów z dzieckiem i gromadzenia dokumentacji.
 5. Procedura działań pomocowych.
 6. Asertywne prowadzenie rozmów z rodzicami.
 7. Współpraca z placówkami pomocowymi.
 8. Redagowanie pism do placówek pomocowych.

Materiały szkoleniowe: materiały pdf dla uczestników do samodzielnego wydruku:

 • typologie rodzin zaburzeń,
 • przykłady zachowania się dzieci wołających o pomoc,
 • procedury działań pomocowych,
 • przykłady pism do różnych placówek.
Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 30 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 13 listopada 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 18 grudnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Izabella Bartol – nauczycielka języka polskiego, socjoterapeutka, certyfikowana trenerka oświaty i rozwoju, wykładowczyni akademicka, Expertka MIEE, ambasadorka ogólnopolskich programów edukacyjnych; prelegentka na ogólnopolskich konferencjach edukacyjnych, realizatorka ogólnopolskich i międzynarodowych projektów; autorka artykułów oraz kursów edukacyjnych dla wychowawców i polonistów, autorka bloga www.polskizklasa.pl oraz współautorka podręcznika do języka polskiego do klasy 4 „ZamieńMy słowo” wydawnictwa WSiP; współpracuje z czasopismem „Polonistyka” i Nowymi Horyzontami Edukacji Filmowej, członkini grupy Superbelfrzy RP, laureatka konkursu Wielkopolski Nauczyciel Roku 2022.