Presbyfagia – zaburzenia jedzenia i połykania w wieku senioralnym – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 2 października 2023 r. (18:00 - 19:30)
 • 11 października 2023 r. (18:00 - 19:30)
 • 27 listopada 2023 r. (18:00 - 19:30)
 • 💰Cena: 170 zł
   
  Odbiorcy: Szkolenie adresowane do logopedów.
   
  Opis: Przedstawienie fizjologicznych uwarunkowań procesu połykania w podeszłym wieku; omówienie patologicznych czynników pogarszających połykanie. Presbyfagia pierwotna i wtórna omówienie trudności w przygotowaniu, przyjmowaniu i połykaniu pokarmów. Konsekwencje presbyfagii wtórnej u seniorów. Przegląd podejść terapeutycznych (metod adaptacyjnych, kompensacyjnych i restytucyjnych) z licznymi przykładami konkretnych ćwiczeń. Szkolenie adresowane do logopedów i neurologopedów oraz fizjoterapeutów.
   
  Program szkolenia:
  1. Wstępne informacje o zmianach w wieku senioralnym wpływających na jedzenie i połykanie.
  2. Presbyfagia wtórna.- definicja- patomechanizmy: etiologia, konsekwencje zaburzeń.
  3. Presbyfagia wtórna – różne obrazy kliniczne.
  4. Jak wykryć zaburzenia –  postepowanie logopedyczne.- założenia i cele terapii: adaptacja, kompensacja, restytucja.
  5. Podsumowanie.

  Korzyści: Zdobycie wiedzy na temat patomechanizmów połykania w zaawansowanym wieku i możliwych dysfunkcji. Określenie złożonych patomechanizmów zaburzeń. Planowanie terapii z uwzględnieniem współistniejących zaburzeń. Dobór rodzaju treningu i prowadzenie terapii na różnych etapach choroby.

  Materiały:

  Karta – Ocena stanu odżywienia (SGA); plan terapii (oprac. własne); wywiad w kierunku zaburzeń połykania i jedzenia (publikowane oprac. własne); zestawienie zaburzen w presbyfagii pierwotnej i wtórnej (publikowane oprac. własne)

  Artykuły(PDF): Joanna Ostrowska, Anna Jeznach-Steinhagen, Niedożywienie szpitalne. Metody oceny stanu odżywienia, 2017 Via Medica ISSN 1897–3590; Ewa Kawalec-Kajstura, Krzysztof Rewiuk, Grażyna Puto, Marlena Padykuła, Agata Reczek, Kompleksowa ocena stanu odżywienia osób starszych – wybrane metody i narzędzia, GERONTOLOGIA POLSKA 2019; 27; 59-65;

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca –  Marika Litwin – dr n. med., absolwentka logopedii Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (obecnie Akademia Pedagogiki Specjalnej), podyplomowych studiów w zakresie neurologopedii – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wykładowca Uniwersytetu SWPS i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka. Wykładowca na kursach specjalizacyjnych w zakresie rehabilitacji medycznej, neuropsychologii, neurologopedii oraz kursach szkoleniowych dla pracowników oświaty. Specjalista neurologopeda w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej CKR w Konstancinie. Zainteresowania zawodowe to zaburzenia połykania oraz zaburzenia językowe w chorobach neurologicznych. Autorka publikacji z zakresu afazji, dysartrii, dysfagii.