Logorytmika stopień I – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 4 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 7 października 2023 r. (09:00 - 12:00)
 • 10 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 16 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 24 października 2023 r. (18:30 - 21:00)
 • 30 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 7 listopada 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 15 listopada 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 23 listopada 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena – 199 zł

  Odbiorcy: Logopedzi, pedagodzy specjalni, nauczyciele, oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  Opis: Podczas szkoleń zostaną zaprezentowane podstawowe założenia zajęć logarytmicznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Omówione zostaną niezbędne akcesoria, w które warto wyposażyć się przygotowując zajęcia rytmiczno-językowe. Uczestnicy zapoznają się z różnorodnymi rodzajami ćwiczeń usprawniających motorykę dużą, motorykę małą, motorykę artykulatorów. Poznają ćwiczenia doskonalące percepcję słuchową, dotykową, wzrokową. Poznają także różnorodne formy rozwijające rozumienie mowy, rozwijające słownictwo czynne oraz gramatykę języka. Prezentowane ćwiczenia logopedyczne będą umożliwiały przeprowadzenie zajęć zarówno w dużych jak i małych grupach. 

  Cel szkolenia:

  • Zapoznanie uczestników z założeniami zajęć logorytmicznych
  • Uświadomienie roli muzyki w rozwoju językowym dzieci.
  • Zdobycie umiejętności zaplanowania i przeprowadzenia zajęć logorytmicznych uwzględniających możliwości podopiecznych.
  • Poznanie różnorodnych ćwiczeń rozwijających sferę ruchową, słuchową i językową dziecka.
  • Umiejętność właściwego wykorzystania materiałów do druku w celu usprawniania sfery językowej uczniów.
  • Prezentacja sprawdzonych sposobów na urozmaicenie zajęć logorytmicznych.

  Program szkolenia:

  1. Logorytmika jako jedna z metod profilaktyki logopedycznej
  2. Rodzaje zajęć logorytmicznych
  3. Kolejność pojawiania się głosek w rozwoju mowy dziecka
  4. Gry i zabawy słuchowe
  5. Gry i zabawy ruchowe
  6. Gry i zabawy wzrokowo-językowe
  7. Wykorzystanie ćwiczeń rytmicznych w rozwijaniu percepcji słuchowej dzieci.
  8. Zabawy z samogłoskami
  9. Inspiracje do wykorzystania na zajęciach logorytmicznych.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca – Anna Wójcik – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/