Rola nauczyciela wspomagającego – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 30 sierpnia 2022 r. (18:00 - 21:00)
 • 26 września 2022 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena – 169 zł

  Odbiorcy: Na szkolenie zapraszamy nauczycieli, którzy mają do czynienia z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie, niepełnosprawnym ruchowo, z dysfunkcjami np. dysleksją, ze spektrum autyzmu, mutyzmem, afazją, niedosłuchem. Zapraszamy nauczycieli świetlicy, wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, pedagogów, specjalistów, rodziców, studentów, terapeutów, wszystkich zainteresowanych. 

  Opis: W czasie szkolenia zostaje usystematyzowana wiedza na temat praw i obowiązków nauczyciela wspomagającego wynikająca z przepisów prawa. Uczestnik będzie zapoznany z pracą w klasie integracyjnej, jego obowiązkami, zadaniami i pozna na konkretnych przykładach możliwości włączenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zespół klasowy, pozna metody do pracy z nim. Wzbogaci swoją wiedzę na temat interpretowania, wypełniania i tworzenia dokumentacji szkolnej. Szkolenie prowadzone jest poprzez mini wykład, omówienie zagadnień, analizę konkretnych przypadków oraz dyskusję.

  Program szkolenia:

  1. Usystematyzowanie wiedzy na temat zadań nauczyciela wspomagającego.
  2. Poznanie zasad funkcjonowania klasy integracyjnej.
  3. Określenie relacji w klasie integracyjnej.
  4. Pozyskanie umiejętności włączania uczniów z orzeczeniem w życie klasy i szkoły.
  5. Interpretowanie i sporządzanie dokumentacji szkolnej.

  Cele szkolenia:

  • usystematyzowanie wiedzy na temat zadań nauczyciela wspomagającego;
  • poznanie zasad funkcjonowania klasy integracyjnej;
  • określenie relacji w klasie integracyjnej;
  • pozyskanie umiejętności włączanie uczniów z orzeczeniem w życie klasy i szkoły;
  • interpretowanie i sporządzanie dokumentacji szkolnej.
  • zasady organizacji pracy nauczyciela wspomagającego –   część teoretyczna połączona omówieniem konkretnych problemów.

  Korzyści:

  • Uzupełnisz wiedzę z zakresu praw i obowiązków nauczyciela wspomagającego.
  • Zdobędziesz umiejętności interpretowania, tworzenia i uzupełniania dokumentacji szkolnej.
  • Poznasz ciekawe i przykładowe metody aktywizujące zespół klasowy oraz potrzebne do pracy z uczniem z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Nauczysz dzieci w klasie integracyjnej tolerancji i empatii wobec kolegi niepełnosprawnego.
  • Nauczysz się praktycznego zastosowania poznanych metod aktywizujących.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca – Justyna Maciejewska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/