Rola nauczyciela współorganizującego kształcenie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – szkolenie on-line

Szkolenie dla nauczycieli dydaktycznych i współorganizujących kształcenie dla dzieci /uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W czasie szkolenia zostaje usystematyzowana wiedza na temat praw i obowiązków nauczyciela wspomagającego wynikająca z przepisów prawa. Uczestnik będzie zapoznany z pracą w klasie integracyjnej, jego obowiązkami, zadaniami i pozna na konkretnych przykładach możliwości włączenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zespół klasowy, pozna metody do pracy z nim. Wzbogaci swoją wiedzę na temat interpretowania, wypełniania i tworzenia dokumentacji szkolnej. Szkolenie prowadzone jest poprzez mini wykład, omówienie zagadnień, analizę konkretnych przypadków oraz dyskusję.

💰Cena 209 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:

1. Usystematyzowanie wiedzy z zakresu zadań i obowiązków nauczyciela współorganizującego kształcenie /uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Interpretowanie zaleceń z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
3. Sporządzanie dokumentacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną,  ze spektrum autyzmu.
4. Włączanie ucznia z orzeczeniem w zespół klasowy.
5. Tworzenie dostosowań, egzekwowanie wiedzy, przygotowywanie kartkówek i sprawdzianów.

Cele szkolenia:

 • usystematyzowanie wiedzy na temat zadań nauczyciela wspomagającego;
 • poznanie zasad funkcjonowania klasy integracyjnej;
 • określenie relacji w klasie integracyjnej;
 • pozyskanie umiejętności włączanie uczniów z orzeczeniem w życie klasy i szkoły;
 • interpretowanie i sporządzanie dokumentacji szkolnej.
 • zasady organizacji pracy nauczyciela wspomagającego -   część teoretyczna połączona omówieniem konkretnych problemów.

Korzyści: W czasie spotkania można pozyskać wiedzę:

 • prawa i obowiązki nauczyciela współorganizującego zwanego potocznie wspomagającym.
 • charakterystyka uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, ruchowa, ze spektrum autyzmu.
 • dostosowanie metod i form pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie.
 • dostosowania z poszczególnych przedmiotów dla ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu lekkim.
 • tworzenia i uzupełniania oraz interpretowania dokumentacji dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • pracy w oparciu o metody aktywizujące z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym.

Materiały szkoleniowe: Uczestnik zostaje zaopatrzony w wskazówki do pracy w zespole z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie. Potrafi określić potrzeby ucznia niepełnosprawnego, tworzyć dokumentację i wyciągać wnioski do dalszej pracy.

Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 22 lipca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 6 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 6 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 20 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 29 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 10 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 20 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 30 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca – Justyna Maciejewska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/