Rola nauczyciela wspomagającego – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena – 149 zł

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom .Uprzejmie prosimy o pobranie bezpłatnej aplikacji zoom ze strony https://zoom.us/ oraz o zalogowanie się poprzez e-mail i zapamiętanie hasła. W dniu szkolenia otrzymają Państwo e -mail z odpowiednim linkiem do szkolenia./Mail może być w spamie lub w powiadomieniach/. Na kilka minut przed szkoleniem proszę „wejść” w link. Zostaną Państwo przekierowani na szkolenie.

Na szkolenie zapraszamy nauczycieli, którzy mają do czynienia z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie, niepełnosprawnym ruchowo, z dysfunkcjami np. dysleksją, ze spektrum autyzmu, mutyzmem, afazją, niedosłuchem. Zapraszamy nauczycieli świetlicy, wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, pedagogów, specjalistów, rodziców, studentów, terapeutów, wszystkich zainteresowanych. 

W czasie szkolenia zostaje usystematyzowana wiedza na temat praw i obowiązków nauczyciela wspomagającego wynikająca z przepisów prawa. Uczestnik będzie zapoznany z pracą w klasie integracyjnej, jego obowiązkami, zadaniami i pozna na konkretnych przykładach możliwości włączenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zespół klasowy, pozna metody do pracy z nim. Wzbogaci swoją wiedzę na temat interpretowania, wypełniania i tworzenia dokumentacji szkolnej. Szkolenie prowadzone jest poprzez mini wykład, omówienie zagadnień, analizę konkretnych przypadków oraz dyskusję.

CELE SZKOLENIA:

 • usystematyzowanie wiedzy na temat zadań nauczyciela wspomagającego;
 • poznanie zasad funkcjonowania klasy integracyjnej;
 • określenie relacji w klasie integracyjnej;
 • pozyskanie umiejętności włączanie uczniów z orzeczeniem w życie klasy i szkoły;
 • interpretowanie i sporządzanie dokumentacji szkolnej.

PROGRAM SZKOLENIA: Zasady organizacji pracy nauczyciela wspomagającego –   część teoretyczna połączona omówieniem konkretnych problemów.

KORZYŚCI PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA:

 • Uzupełnisz wiedzę z zakresu praw i obowiązków nauczyciela wspomagającego.
 • Zdobędziesz umiejętności interpretowania, tworzenia i uzupełniania dokumentacji szkolnej.
 • Poznasz ciekawe i przykładowe metody aktywizujące zespół klasowy oraz potrzebne do pracy z uczniem z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Nauczysz dzieci w klasie integracyjnej tolerancji i empatii wobec kolegi niepełnosprawnego.
 • Nauczysz się praktycznego zastosowania poznanych metod aktywizujących.
 • Otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.

Justyna Maciejewska – nauczyciel od początku: nauczyciel biologii i wspomagający od 19 lat, nauczyciel w szkole specjalnej od 13 lat. Pracuje z uczniami niepełnosprawnymi w stopniu lekkim, umiarkowanym, głębokim oraz spektrum autyzmu. Ciągła praca nad sobą, udział w szkoleniach i warsztatach tematycznych pozwalają na możliwości dotarcia i efektywną na pracę z uczniem niepełnosprawnym, który motywuje do ciągłego poszukiwania. Pasjonatka wycieczek górskich oraz jazdy na rowerze