Rola nauczyciela współorganizującego kształcenie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 11 grudnia 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 19 grudnia 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 29 grudnia 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 10 stycznia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 18 stycznia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 24 stycznia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 30 stycznia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 7 lutego 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 15 lutego 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 23 lutego 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 29 lutego 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena 209 zł

  Odbiorcy: Szkolenie dla nauczycieli dydaktycznych i współorganizujących kształcenie dla dzieci /uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

  Opis: W czasie szkolenia zostaje usystematyzowana wiedza na temat praw i obowiązków nauczyciela wspomagającego wynikająca z przepisów prawa. Uczestnik będzie zapoznany z pracą w klasie integracyjnej, jego obowiązkami, zadaniami i pozna na konkretnych przykładach możliwości włączenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zespół klasowy, pozna metody do pracy z nim. Wzbogaci swoją wiedzę na temat interpretowania, wypełniania i tworzenia dokumentacji szkolnej. Szkolenie prowadzone jest poprzez mini wykład, omówienie zagadnień, analizę konkretnych przypadków oraz dyskusję.

  Program szkolenia:

  1. Usystematyzowanie wiedzy z zakresu zadań i obowiązków nauczyciela współorganizującego kształcenie /uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  2. Interpretowanie zaleceń z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
  3. Sporządzanie dokumentacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną,  ze spektrum autyzmu.
  4. Włączanie ucznia z orzeczeniem w zespół klasowy.
  5. Tworzenie dostosowań, egzekwowanie wiedzy, przygotowywanie kartkówek i sprawdzianów.

  Cele szkolenia:

  • usystematyzowanie wiedzy na temat zadań nauczyciela wspomagającego;
  • poznanie zasad funkcjonowania klasy integracyjnej;
  • określenie relacji w klasie integracyjnej;
  • pozyskanie umiejętności włączanie uczniów z orzeczeniem w życie klasy i szkoły;
  • interpretowanie i sporządzanie dokumentacji szkolnej.
  • zasady organizacji pracy nauczyciela wspomagającego –   część teoretyczna połączona omówieniem konkretnych problemów.

  Korzyści: W czasie spotkania można pozyskać wiedzę:

  • prawa i obowiązki nauczyciela współorganizującego zwanego potocznie wspomagającym.
  • charakterystyka uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, ruchowa, ze spektrum autyzmu.
  • dostosowanie metod i form pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie.
  • dostosowania z poszczególnych przedmiotów dla ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu lekkim.
  • tworzenia i uzupełniania oraz interpretowania dokumentacji dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • pracy w oparciu o metody aktywizujące z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym.

  Materiały szkoleniowe: Uczestnik zostaje zaopatrzony w wskazówki do pracy w zespole z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie. Potrafi określić potrzeby ucznia niepełnosprawnego, tworzyć dokumentację i wyciągać wnioski do dalszej pracy.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca – Justyna Maciejewska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/