Trener nauki czytania globalnego i sylabowego – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 7 czerwca 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 11 lipca 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 30 sierpnia 2023 r. (18:00 - 21:00)

 • 💰Cena 199 zł

  Odbiorcy: Szkolenie skierowane jest do terapeutów, pedagogów, nauczycieli, nauczycieli przedszkola, studentów kierunków pedagogicznych, rodziców dzieci ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną, dzieci dwujęzycznych i z niedokształceniem mowy o typie afazji.

  Opis: Celem szkolenia jest przygotowanie dziecka do opanowania umiejętności czytania. Treści szkolenia obejmują istotę czytania globalnego i linearnego. Szkolenie uwzględnia ćwiczenia: analizy i syntezy wzrokowej, spostrzegania słuchowego, umiejętności językowych, operacji myślowych, sprawności motorycznej, pamięci. Szkolenie pomaga nauczyć czytać dzieci niepotrafiących opanować umiejętności czytania metodami tradycyjnymi oraz u dzieci z zaburzeniami rozwoju.

  Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do tematu i objaśnienie głównych założeń.
  2. Znaczenie wczesnej nauki czytania.
  3. Zasady i błędy metody.
  4. Funkcje prawej i lewej półkuli mózgu oraz ich wpływ na umiejętność czytania.
  5. Etap przygotowawczy przed rozpoczęciem nauki czytania.
  6. Samogłoski.
  7. Wyrażenia dźwiękonaśladowcze.
  8. Wyrazy czytane globalnie – rzeczowniki w mianowniku.
  9. Łączenie dwóch elementów globalnie – podmiot i orzeczenie.
  10. Sylaba otwarta, sylaba zamknięta.
  11. Głoski miękkie, dwuznaki i samogłoski nosowe.
  12. Czytanie linearne.

  Korzyści -Uczestnik szkolenia zapozna się ze strategiami wspierającymi umiejętność czytania.

  Materiały szkoleniowe: Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe w wersji pdf do samodzielnego wydruku.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Magdalena Kosiń – fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta i diagnosta zaburzeń integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, diagnosta i terapeuta zaburzeń rozwojowych. Ponadto od 12 lat prowadzi Polską Szkołę Sobotnią w Wielkiej Brytanii. Od 18 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie. Jej pasją zawodową jest praca z dziećmi z zaburzeniem rozwoju. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne i zawodowe w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat jest szkoleniowcem. Prowadzi liczne szkolenia stacjonarne i online dla specjalistów, terapeutów i nauczycieli. Nie zapomina również o rodzicach, dla których organizuje darmowe konsultacje i szkolenia. Służy im radą i pomocą, aby lepiej zrozumieli swoje dzieci. Swoją pracę kieruje jednak głównie do dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi i problemami. To dzieci są dla niej najważniejsze. Założycielka i właścicielka Gabinetu Terapeutyczno – Szkoleniowego „Puzzle Szkolenia i Terapia” w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje nad książką na temat autyzmu, która ma być poradnikiem dla rodziców tych dzieci.