Uczeń z dysgrafią – zaburzenia sprawności motorycznej i koordynacji ruchowej rąk oraz możliwości ich eliminowania – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 16 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 11 grudnia 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena 199 zł

  Grupa docelowa: Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia, pragnących wzbogacić swój warsztat pracy. Dla studentów, nauczycieli, rodziców, pedagogów i początkujących terapeutów – dla wszystkich osób, które chcą umieć rozpoznać ucznia z dysgrafią i nieść pomoc podopiecznym z niską jakością graficzną pisma. 

  Cel szkolenia: Dysgrafia, obok dysleksji i dysortografii, jest przyczyną wielu niepowodzeń szkolnych. Kiedy można zacząć podejrzewać dysgrafię? Jakie sygnały mogą budzić niepokój? Co powinno niepokoić u przedszkolaka, co u dziecka w wieku szkolnym? Co zrobić, jeśli podejrzewasz dysgrafię u dziecka? Na te i inne pytania odpowiemy sobie na naszym spotkaniu oraz zapoznamy się z technikami terapii specyficznych trudności w pisaniu.

  Program szkolenia:

  1. Etiologia i patomechanizmy dysgrafii.
  2. Jak rozpoznać dysgrafię u dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym?
  3. Terapia specyficznych trudności w pisaniu.
  4. Zasady pracy dydaktyczno-wyrównawczej z dzieckiem z dysgrafią.
  5. Dysgrafia – przykłady ćwiczeń.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Małgorzata Kowalska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/