Edukacja outdoorowa – jak wykorzystać przestrzeń poza budynkiem do realizacji podstawy programowej – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 15 grudnia 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 26 stycznia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena 209 zł

  Odbiorcy: nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego chcących poszerzyć swój warsztat pracy i wykorzystując przestrzeń outdoorową organizować zajęcia angażujące nawet opornych uczniów.

  Opis: Szkolenie jest bogate w informacje i inspiracje pomagające wspierać indywidualny rozwój dzieci oraz procesy grupowe z wykorzystaniem przestrzeni miejskiej i terenów zielonych.

  Cele/korzyści:

  Uczestnicy szkolenia:

  • dowiedzą się jak kierować procesami grupowymi
  • poznają nowe pomysły na indywidualizację pracy dzieci w zróżnicowanej grupie rówieśniczej
  • wzbogacą nauczycielski warsztat o umiejętność pracy projektowej i innych metod aktywizujących
  • pogłębią swoją wiedzę w zakresie wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

  Program – Jakie zagadnienia będą omawiane podczas tego szkolenia?

  1. Proces konstruowania wiedzy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
  2. Współpraca i tutoring rówieśniczy.
  3. Indywidualizacja zadań w oparciu o teorię 8 inteligencji Gardnera.
  4. Uczenie się dzieci w przyrodzie a umiejętności, wartości, podstawa programowa.
  5. Przestrzeń miejska – bogactwo doświadczeń edukacyjnych.
  6. Metody aktywizujące poza salą.
  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Marcelina Wnęk – pedagog, terapeuta, promotor zdrowia. Całe swoje życie zawodowe oddaje się pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ich rodzinami oraz rozwojem osobistym i zawodowym terapeutów i nauczycieli. W Polsce współpracowała z takimi instytucjami jak Centrum Terapii Promitis, Fundacja Wychowanie dla Przyszłości, Fundacja Promyk Słońca, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. W Gruzji wspierała działalność Uniwersytetu Stanowego w Tbilisi, Neurodevelopment Centre oraz współtworzyła Centrum Wsparcia i Rozwoju Dzieci z Niepełnosprawnościami Sunsspace. Jej pasją zawsze jest człowiek i jego niezwykłe możliwości rozwojowe oraz dążenie do życiowego spełnienia. Pracuje w duchu pedagogiki personalistycznej, holistycznej i w oparciu o najlepsze praktyki komunikacji bez przemocy. Prywatnie mama Rozalki i zapalony podróżnik.