Trener edukacji włączającej uczniów z niepełnosprawnością- szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 28 czerwca 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 24 sierpnia 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena – 189 zł

  Odbiorcy: Szkolenie jest skierowane dla nauczycieli, dyrektorów, pedagogów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi w szkole.

  Opis: Uczestnicy szkolenia rozpoznają możliwości uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i odpowiednio modyfikują procesy edukacyjne w klasie, wykorzystują wiedzę do realizacji idei edukacji włączającej. Przygotowywane w edukacji zmiany coraz bardziej otwierają szkoły ogólnodostępne na różnorodne potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Stworzone zostały podstawy do wdrażania idei edukacji włączającej w każdej placówce. Cóż to takiego? O co chodzi z „włączaniem? Czy to znaczy to samo co integracja? Jakie obowiązki nakłada na szkoły, nauczycieli, pracowników? Jakie perspektywy otwiera przed uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego?

  Program szkolenia:

  1. Poznanie idei i filozofii edukacji włączającej.
  2. Zasady wprowadzenia edukacji włączającej.
  3. Charakterystyka uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – najważniejsze grupy, cechy i potrzeby
  4. Określanie warunków koniecznych do wdrożenia oraz zadania konieczne do zrealizowania w szkole jako placówce włączającej.
  5. Określenie zadań jakie podejmuje nauczyciel włączający w bieżącej pracy z uczniami, z diagnozą wybranych zaburzeń.
  6. Akty prawne związane z edukacją uczniów niepełnosprawnych w edukacji włączającej.
  7. Tworzenie niezbędnych dokumentów w edukacji włączającej.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca – Justyna Maciejewska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/