Multisensoryczna edukacja

Adres Sali zostanie podany w późniejszym terminie. W przypadku zapisu jeszcze na inne szkolenie tego dnia: Edukacja outdoorowa – jak wykorzystać przestrzeń poza budynkiem szkoły i przedszkola do realizacji podstawy programowej – także w dobie nauczania zdalnego! cena 200 zł.

Odbiorcy szkolenia - nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy pracujących w przedszkolach i nauczaniu wczesnoszkolnym; organizatorzy półkolonii i wyjazdów wakacyjnych, zimowych, zielonych szkół. Szkolenie dostarcza pomysłów do pracy z dziećmi, które pomagają angażować wszystkie zmysły – tym samym wzmacniać zaangażowane i podnosić efektywność uczenia się dzieci i rozwijania w wielu obszarach.

💰Cena 300zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:

 1. Stożek Dale’a i cykl Kolba – kiedy dziecko uczy się najlepiej? Projektowanie ćwiczeń pozwalających na pełne zaangażowanie w zadanie każdego dziecka.
 2. Dziecięcy świat zmysłów. Budowanie doświadczeń multisensorycznych, budowanie uważności zmysłowej i sposoby na desensytyzaję w przypadkach nadwrażliwości na bodźce.
 3. Multisensoryczny dzień – jak realizować podstawę programową z wykorzystaniem metod wielozmysłowo angażujących?
 4. Projektowanie w grupach zajęć z wykorzystaniem pozananych metod pracy w tym: Elementów metody dobrego startu, ruchu rozwijającego, praca z chustą klanzy i trening autogenny shultza.

Korzyści - Uczestnicy szkolenia:

 • pogłębią swoją wiedzę dotyczącą procesów uczenia się
 • poznają sposoby angażowania wielu zmysłów w proces nauczania
 • dowiedzą się jak wykorzystać multisensoryczne aktywności w codziennej rutynie przedszkolnej lub szkolnej
 • poszerzą swój warsztat pracy o umiejętność projektowania zajęć z wykorzystaniem wielozmysłowej aktywności
 • zaprojektują multisensoryczny dzień dla wybranej grupy wiekowej
Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • Wrocław 8 września 2024 r. (12:30 - 15:30)
 • 📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Marcelina Varol (Wnęk) – pedagog, terapeuta, promotor zdrowia, właściciel firmy szkoleniowo – doradczej Win Your Life. Całe swoje życie zawodowe oddaje się pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ich rodzinami oraz rozwojem osobistym i zawodowym terapeutów i nauczycieli. W Polsce współpracowała z takimi instytucjami jak Centrum Terapii Promitis, Fundacja Wychowanie dla Przyszłości, Fundacja Promyk Słońca, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. W Gruzji wspierała działalność Uniwersytetu Stanowego w Tbilisi, Neurodevelopment Centre oraz współtworzyła Centrum Wsparcia i Rozwoju Dzieci z Niepełnosprawnościami Sunsspace. Jej pasją zawsze jest człowiek i jego niezwykłe możliwości rozwojowe oraz dążenie do życiowego spełnienia. Pracuje w duchu pedagogiki personalistycznej, holistycznej i w oparciu o najlepsze praktyki komunikacji bez przemocy. Prywatnie mama Rozalki i zapalony podróżnik.