Kryzys psychiczny dzieci i młodzieży – jak prowadzić rozmowę i interwencję – szkolenie on-line

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i pedagogów pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Według badań z 2022 roku, 14% uczniów w Polsce wymaga znaczącej interwencji związanej z ich stanem psychicznym.* Szkoła powinna stanowić bezpieczną przystań dla dzieci, zwłaszcza w okresie ich dojrzewania oraz przeżywanych kryzysów.  Podczas tego szkolenia uczestnicy zdobędą niezbędne umiejętności prowadzenia rozmów z osobami znajdującymi się w kryzysie psychicznym oraz skutecznych technik interwencji w przypadku potrzeby. (*Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Ogólnopolskie badanie jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce, 2022)

Sprawdź terminy poniżej👇

Cele szkolenia:

 • Poszerzenie umiejętności prowadzenia empatycznych i skutecznych rozmów z dziećmi i młodzieżą w sytuacjach kryzysowych, umożliwiających budowanie zaufania i wsparcia.
 • Udoskonalenie technik komunikacji umożliwiających budowanie poczucia bezpieczeństwa u osób w kryzysie oraz zwiększenie zaufania w relacjach z młodzieżą
 • Nabycie umiejętności zarządzania stresem podczas pracy z osobami przeżywającymi kryzys psychiczny, zapewniając efektywne i wsparcie dla uczniów w potrzebie.

💰Cena 209 zł

Program szkolenia:

 1. Zrozumienie kryzysów psychicznych:
 • Analiza różnych rodzajów kryzysów psychicznych u dzieci i młodzieży.
 • Identyfikacja sygnałów ostrzegawczych i czynników ryzyka.
 1. Techniki skutecznej komunikacji:
 • Nauka empatycznego słuchania i budowanie zaufania podczas rozmów z osobami w kryzysie.
 • Rozwijanie umiejętności aktywnego wsparcia i budowanie poczucia bezpieczeństwa.
 1. Interwencja w sytuacjach kryzysowych:
 • Szkolenie z technik deeskalacji sytuacji oraz skutecznych metod zarządzania agresją.
 • Ćwiczenia praktyczne w przypadku interwencji w sytuacjach nagłych.
 1. Zarządzanie własnym stresem:
 • Uczenie technik radzenia sobie z własnym stresem podczas prowadzenia rozmów w trudnych sytuacjach.
Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 27 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 26 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadzący: Tomasz Delmaczyński - psycholog, profilaktyk, wykładowca, mediator. Zajmuje się profilaktyką zdrowia psychicznego oraz uzależnień. Udoskonala edukację w Polsce prowadząc liczne programy rekomendowane nastawione na dobrostan psychiczny uczniów i nauczycieli. Wspólnie z nauczycielami tworzy szkołę przyszłości wdrażając nowe technologie informacyjno - komunikacyjne do szkół i uczelni wyższych. W swojej pracy opiera się na terapii poznawczo - behawioralnej (CBT) oraz terapii zorientowanej na proces. Autor książki pt. „Otwarte serca” skupionej na budowaniu zdrowych relacji.