Zespół Aspergera – praktyczne narzędzia do pracy w klasie i na zajęciach rewalidacji – szkolenie on-line

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i pedagogów pracujących w szkołach podstawowych. Coraz częściej w klasach szkolnych pojawiają się uczniowie z diagnozą Zespołu Aspergera. Stawia to wyzwania przed nauczycielami i specjalistami dotyczące dokonywania Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU),  tworzenia IPET-ów, prowadzenia zajęć rewalidacji, pracowania z uczniem z klasie. Szkolenie rozpocznie się od krótkiej części teoretycznej, w której uczestnicy zapoznają się z typowymi trudnościami, jakie mają uczniowie z Zespołem Aspergera. Następnie skupimy się na tym, jak stworzyć Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Ucznia i jak użyć jej przy konstruowaniu IPET-u. Druga część szkolenia to „skrzynka z narzędziami” – skupimy się na konkretnych narzędziach, których można użyć w klasie szkolnej lub na zajęciach rewalidacji przy realizacji przykładowych tematów takich jak: rozpoznawanie emocji, regulacja emocji, relacje społeczne, komunikacja, teoria umysłu.

💰Cena 199 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:

 1. Zespól Aspergera – główne trudności dziecka
 2. Tworzenie WOPFU i IPET
 3. Techniki i ćwiczenia używane w pracy indywidualnej
 4. Techniki i ćwiczenia używane w pracy grupowej
 5. Materiały do pracy z uczniem.

Korzyści: Po ukończonym szkoleniu nauczyciele i specjaliści będą mieli wiedzę dotyczącą głównych trudności uczniów z Zespołem Aspergera. W kontekście trudności dziecka omówimy to, jak tworzyć Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Ucznia i jak wykorzystać ją przy tworzeniu IPETu. W trakcie szkolenia zostaną omówione konkretne techniki i ćwiczenia przydatne w pracy z uczniami - zarówno na zajęciach rewalidacji, jak i w klasie szkolnej. Otrzymane materiały pomogą w zaprojektowaniu zajęć rewalidacji, a także w planowaniu interwencji w klasie

Informacja o materiałach: Każdy z uczestników otrzyma materiały dotyczące Zespołu Aspergera, a także listę pytań i umiejętności rozwojowych, która pomoże przy tworzeniu WOPFU. Dodatkowo w materiałach znajdują się przykładowe tematy na zajęcia indywidualne wraz z ćwiczeniami, które można przeprowadzić z uczniem.

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 10 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Anna Jagoda Jeżewska – psycholog, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny, certyfikowany psychoterapeuta dzieci i młodzieży, terapeuta integracji sensorycznej. Pracuje w jednej z warszawskich szkół i prowadzi gabinet psychoterapii. Od 15 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą. Wspiera dzieci, które doświadczają trudności emocjonalnych, silnego stresu, przeżywają trudności w grupie rówieśniczej, w domu, w szkole. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z Zespołem Aspergera, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD, FAS, zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi, zaburzeniami lękowymi, depresją, obniżoną samooceną. Współpracuje z rodzicami, których dzieci doświadczają trudności. Ukończyła 4 – letnią szkołę psychoterapii w nurcie poznawczo – behawioralnym. Pracuje z osobami dorosłymi, doświadczającymi trudności w obszarze relacji interpersonalnych, obniżonej samooceny, kryzysów życiowych. Pracuję również z osobami doświadczającymi lęku, depresji, zaburzeń nastroju, PTSD. Prowadzi szkolenia dla rodziców i nauczycieli.