Metoda Montessori w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi: autyzm – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 12 grudnia 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 27 grudnia 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 5 stycznia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 15 stycznia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 23 stycznia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 31 stycznia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 8 lutego 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 14 lutego 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 20 lutego 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 28 lutego 2024 r. (18:00 - 21:00)

 • 💰Cena 209 zł

  Odbiorcy: Studenci pedagogiki, pedagodzy specjalni, nauczyciele, terapeuci, wychowawcy wietlicy, opiekunowie osób niepełnosprawnych intelektualnie, rodzice.

  Opis: Na szkoleniu zdobędą Państwo wiedzę z zakresu z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie opartej na metodzie Marii Montessori. Szkolenie przedstawia zestaw gier i zabaw jakie można wykorzystać w pracy i opiece nad dziećmi i uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie zgodnie z filozofią Marii Montessori, która zakłada podążanie za dzieckiem, z uwzględnieniem jego aktualnych umiejętności i potrzeb rozwojowych.

  Program szkolenia:

  1.  Kim była Maria Montessori, autorka metody wspierającej wszechstronny rozwój dziecka?
  2. Podstawowe założenia metody Marii Montessori – kluczowe odkrycia, najważniejsze pojęcia związane z metodą.
  3. Pomoce rozwojowe Montessori – Jak wyglądają, do czego służą i jak z nich skorzystać?
  4. Wykorzystanie metody Montessori w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością.
  5. Tworzenie własnych pomocy edukacyjnych w duchu Montessori.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Anna Wójcik – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/