Rurki tracheostomijne – co powinien wiedzieć logopeda? – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 23 marca 2023 r. (18:00 - 19:30)
 • 11 maja 2023 r. (18:00 - 19:30)
 • 26 czerwca 2023 r. (18:00 - 19:30)
 • 💰Cena: 179 zł
   
  Odbiorcy: Szkolenie adresowane do logopedów, neurologopedów i innych osób pracujących z pacjentami z rurkami tracheostomiijnymi.
   
  Opis: Przedstawienie przesłanek do zabiegu tracheotostomii i założenia rurki tracheostomijnej u osób dorosłych. Omówienie typów rurek i dodatkowego wyposażenia oraz postępowania pielęgnacyjnego dotyczącego pacjenta z tracheostomią. Postępowanie logopedyczne w zmienionych warunkach fonacji i połykania (zależnie od typów rurek) ze szczególnym uwzględnieniem chorych neurologicznie. Przygotowanie pacjenta do dekaniulacji – rola logopedy. Kolejne etapy prowadzące do usunięcia rurki – omówienie różnych aspektów problemu.
   
  Program szkolenia:
  1. Tracheotomia jako zabieg.
  2. Rurka tracheotomijna: typy rurek.
  3. Tracheostomia.
  4. Pielęgnacja rurki i tracheostomii.
  5. Mówienie z rurką.
  6. Karmienie z rurką.
  7. Przygotowanie do usunięcia rurki.
  8. Dalsze postepowanie.

  Korzyści: Zdobycie wiedzy na temat mechanizmów oddychania, fonacji i połykania w przypadku założonej rurki tracheostomijnej. Zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej pielęgnacji. Umiejętność prowadzenia treningu oddechowego umożliwiającego dekaniulację. Umiejętność oceny połykania z rurką tracheostomijną oraz prowadzenie karmienia terapeutycznego w takich warunkach.

  Materiały: Przygotowanie do dekaniulacji – zestawienie w formie tabeli ; Kolejne kroki przed dekaniulacją; Próby funkcjonalne z błękitem metylenowym (opracowania i tłumaczenie własne na podstawie literatury)

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca –  Marika Litwin – dr n. med., absolwentka logopedii Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (obecnie Akademia Pedagogiki Specjalnej), podyplomowych studiów w zakresie neurologopedii – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wykładowca Uniwersytetu SWPS i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka. Wykładowca na kursach specjalizacyjnych w zakresie rehabilitacji medycznej, neuropsychologii, neurologopedii oraz kursach szkoleniowych dla pracowników oświaty. Specjalista neurologopeda w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej CKR w Konstancinie. Zainteresowania zawodowe to zaburzenia połykania oraz zaburzenia językowe w chorobach neurologicznych. Autorka publikacji z zakresu afazji, dysartrii, dysfagii.