Rurki tracheostomijne – co powinien wiedzieć logopeda? – szkolenie on-line

Szkolenie adresowane do logopedów, neurologopedów i innych osób pracujących z pacjentami z rurkami tracheostomiijnymi. Przedstawienie przesłanek do zabiegu tracheotostomii i założenia rurki tracheostomijnej u osób dorosłych. Omówienie typów rurek i dodatkowego wyposażenia oraz postępowania pielęgnacyjnego dotyczącego pacjenta z tracheostomią. Postępowanie logopedyczne w zmienionych warunkach fonacji i połykania (zależnie od typów rurek) ze szczególnym uwzględnieniem chorych neurologicznie. Przygotowanie pacjenta do dekaniulacji – rola logopedy. Kolejne etapy prowadzące do usunięcia rurki – omówienie różnych aspektów problemu.

💰
Cena: 179 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:
 1. Tracheotomia jako zabieg.
 2. Rurka tracheotomijna: typy rurek.
 3. Tracheostomia.
 4. Pielęgnacja rurki i tracheostomii.
 5. Mówienie z rurką.
 6. Karmienie z rurką.
 7. Przygotowanie do usunięcia rurki.
 8. Dalsze postepowanie.

Korzyści: Zdobycie wiedzy na temat mechanizmów oddychania, fonacji i połykania w przypadku założonej rurki tracheostomijnej. Zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej pielęgnacji. Umiejętność prowadzenia treningu oddechowego umożliwiającego dekaniulację. Umiejętność oceny połykania z rurką tracheostomijną oraz prowadzenie karmienia terapeutycznego w takich warunkach.

Materiały: Przygotowanie do dekaniulacji – zestawienie w formie tabeli ; Kolejne kroki przed dekaniulacją; Próby funkcjonalne z błękitem metylenowym (opracowania i tłumaczenie własne na podstawie literatury)

Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 26 lipca 2024 r. (17:00 - 20:00)
 • 5 sierpnia 2024 r. (17:00 - 20:00)
 • 16 sierpnia 2024 r. (17:00 - 20:00)
 • 28 sierpnia 2024 r. (17:00 - 20:00)
 • 5 września 2024 r. (17:00 - 20:00)
 • 13 września 2024 r. (17:00 - 20:00)
 • 22 września 2024 r. (09:00 - 12:00)
 • 30 września 2024 r. (17:00 - 20:00)
 • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca –  Marika Litwin – dr n. med., absolwentka logopedii Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (obecnie Akademia Pedagogiki Specjalnej), podyplomowych studiów w zakresie neurologopedii - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wykładowca Uniwersytetu SWPS i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka. Wykładowca na kursach specjalizacyjnych w zakresie rehabilitacji medycznej, neuropsychologii, neurologopedii oraz kursach szkoleniowych dla pracowników oświaty. Specjalista neurologopeda w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej CKR w Konstancinie. Zainteresowania zawodowe to zaburzenia połykania oraz zaburzenia językowe w chorobach neurologicznych. Autorka publikacji z zakresu afazji, dysartrii, dysfagii.