Trening Umiejętności Społecznych (TUS) I oraz II stopień – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 7 października 2023 r. (09:00 - 16:00)
 • 14 października 2023 r. (09:00 - 16:00)
 • 15 października 2023 r. (09:00 - 16:00)
 • 21 października 2023 r. (09:00 - 16:00)
 • 22 października 2023 r. (09:00 - 16:00)
 • 28 października 2023 r. (09:00 - 16:00)
 • 4 listopada 2023 r. (09:00 - 16:00)
 • 12 listopada 2023 r. (09:00 - 16:00)
 • 18 listopada 2023 r. (09:00 - 16:00)
 • 25 listopada 2023 r. (09:00 - 16:00)
 • 2 grudnia 2023 r. (09:00 - 16:00)
 • 9 grudnia 2023 r. (09:00 - 16:00)
 • 16 grudnia 2023 r. (09:00 - 16:00)
 • 30 grudnia 2023 r. (09:00 - 16:00)
 • 💰Cena – 399 zł

  Odbiorcy: Szkolenie dla nauczycieli, pedagogów, terapeutów, dyrektorów, trenerów. Szkolenie przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD. Może on również pomóc dzieciom nieśmiałym, wycofanym, reagujących lękiem.

  Opis: Trening Umiejętności Społecznych oparty jest na zasadach teorii kognitywnego nauczania społecznego – jest to forma regularnego treningu grupowego. Głównymi celami programu są: poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych, zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych, zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych oraz zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny. Dzięki szkoleniu zdobędziesz umiejętności, które pomogą Tobie i Twoim podopiecznym:

  • w rozpoznawaniu treści przeżywanych emocji,
  • w przeżyciu i nauczeniu się kontrolowanych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego,
  • poprawią koncentracji uwagi;
  • pohamują spontaniczne reakcje;
  • w przeżyciu pozytywnych doświadczeń w grupie rówieśniczej;
  • poprawią samooceny.

  Program:

  1. Podstawowe założenia Treningu Umiejętności Społecznych wg A. Goldsteina.
  2. Strategie stosowane w Treningu Umiejętności Społecznych.
  3. Charakterystyka funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
  4. Omówienie modelowej struktury TUS.
  5. Praca nad zachowaniami trudnymi, które mogą pojawić się w trakcie sesji – strategie proaktywne.
  6. Tworzenie systemów motywacyjnych.
  7. Współpraca z rodzicami/opiekunami uczestnika TUS.
  8. Programowanie rocznego planu pracy z grupą.

  Materiały szkoleniowe: Wywiad z rodzicem kwalifikujący do zajęć, Wykaz umiejętności podzielonych na kroki wg Emmmana i Plasmeijer, tablica emocji, prezentacja pdf.

  Szkolenie zakończone zaświadczeniem, uprawniającym do prowadzenia zajęć.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Marzena Leńczyk – Absolwentka logopedii z audiologią Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Trener Umiejętności Społecznych (TUS). Ukończyła szkolenia z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC). Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu z wykorzystaniem elementów metody stosowanej analizy zachowania.