Jak pozyskać fundusze dla placówki oświatowej? – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 2 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 13 listopada 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 18 grudnia 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena 199 zł

  Odbiorcy: Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, wychowawców, nauczycieli, właścicieli placówek lub rodziców zaangażowanych w życie placówki, którzy chcą pozyskać pieniądze na długo wyczekiwany remont pracowni, zakup wyposażenia lub inne cel.

  Cele szkolenia: Poszerzenie wiedzy i zaprezentowanie praktycznych aspektów dot. źródeł pozyskiwania pieniędzy, programów grantowych, możliwości otrzymania dotacji celowej do samorządu, prowadzenia fundraisingu, współpracy z rodzicami i przedsiębiorcami.

  Program szkolenia:

  Część teoretyczna

  1. Wprowadzenie do fundraisingu – teoria.
  2. Metody prowadzenia zbiórek pieniędzy.
  3. Granty – konkursy, programy grantowe oraz zasady przygotowania wniosku.
  4. Dotacje celowe i współpraca z JST.
  5. Sponsoring i współpraca z biznesem.

  Część praktyczna

  1. Warsztat – elevator pitch.
  2. Warsztat – sponsor vs ja
  3.  

  Korzyści dla uczestnika: Uczestnik szkolenia pozna zróżnicowane metody pozyskiwania pieniędzy, a w tym: podstawowe metody prowadzenia fundraisingu, sposoby przygotowania i zawierania umów sponsorskich, metodykę przygotowania wniosku grantowego i programu, które dotyczą szkół i przedszkoli.

  Materiały szkoleniowe: Każdy uczestnik otrzyma:

  • Wachlarz fundraisera, czyli pełną listę wraz z opisem metod prowadzenia zbiórek pieniędzy.
  • Opracowanie dot. podstawy prawnej fundraisingu w szkole i przedszkolu.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadzący: mgr Michał Twardosz – absolwent politologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończył kurs „The Science of Learning – What Every Teacher Should Know” organizowany przez Columbia University w USA oraz Microsoft Innovative Educator. Zawodowo związany z edukacją w zakresie profilaktyki dla nauczycieli, uczniów i rodziców. Specjalista pracujący w zakresie wsparcia ofiar przemocy szkolnej oraz wdrażania systemów wsparcia dla instytucji oświatowo-wychowawczych. Uczestnik i prelegent wielu konferencji naukowych w zakresie interwencji kryzysowej. Autor wielu publikacji naukowych i publicystycznych dotyczących zagadnień cyfryzacji i nowych technologii. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli, mających na celu rozwijania kompetencji kluczowych oraz wykorzystywania nowych technologii. Pasjonujący się zrównoważonym rozwojem, fonoholizmem i cyberprzemocą. Swoje zainteresowania poszerza w prowadzeniu badań nad zagadnieniami pokolenia „Always On”. Jako pasjonata przeprowadził setki rad pedagogicznych, warsztatów dla rodziców i zajęć praktycznych dla uczniów.