Wybrane metody aktywizujące w pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 2 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 11 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 15 października 2023 r. (09:00 - 12:00)
 • 29 października 2023 r. (09:00 - 12:00)
 • 16 listopada 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 24 listopada 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena: 199 zł

  Program szkolenia:

  1. Wzmacnianie aktywności własnej i motywacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną.
  2. Dostosowanie metod i technik aktywizujących do indywidualnych potrzeb uczniów.
  3. Wielozmysłowe gry i zabawy dydaktyczne – klucz do sukcesu każdego terapeuty.

  Korzyści:

  • Uczestnik otrzyma pomoce do zajęć w formie pdf.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca – Anna Wójcik – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/