Wypalenie rodzicielskie – szkolenie on-line

Szkolenie dla rodziców i specjalistów pracujących z rodziną. Szkolenie dotyka ważkiego problemu wypalenia rodzicielskiego, które dotyka aż 10% rodziców w Polsce i ma znaczący, negatywny wpływ nie tylko na ich zdrowie psychiczne, ale również na jakość funkcjonowania całych rodzin, w tym wychowanie dzieci. Szkolenie przygotowuje specjalistów pracujących z rodzinami do odpowiedniego wspierania tych, w których rodzic cierpi z powodu wypalenia, niwelowania jego negatywnych skutków, powrotu do psychicznego zdrowia i profilaktyki, a także może stanowić źródło wiedzy dla rodziców dotkniętych wypaleniem – jak sobie i swoim dzieciom w takiej sytuacji pomóc.

Sprawdź terminy poniżej👇

💰Cena promocyjna 99 zł  (💰cena regularna 149 zł)

Uczestnicy szkolenia:

 • poznają psychosomatyczne symptomy wypalenia rodzicielskiego i praktyczne rozwiązania pozwalające się przed nimi chronić,
 • dowiedzą się jak zachować higienę psychiczną i dbać o poczucie własnego dobrostanu,
 • zidentyfikują czynniki chroniące i czynniki ryzyka we własnym otoczeniu,
 • dowiedzą się jak zaznaczać i egzekwować granice w relacjach rodzinnych,
 •  zrozumieją jak wspierać dzieci w sytuacji wypalenia rodziców.

Program szkolenia:

 1. Przyczyny i syndromy wypalenia rodzicielskiego
 2. Konsekwencje wypalenia rodzicielskiego dla dotkniętego nim rodzica, jego dzieci, partnera
 3. Przebieg reakcji stresowych w organizmie (Selye, tranzakcyjna teoria stresu, skala do mierzenia stresu) i minimalizowanie stresorów w środowisku domowym
 4. Zapobieganie własnemu wypaleniu – pojęcie zdrowia psychicznego i jego praktyczna realizacja (koło życia)
 5. Rola wsparcia społecznego w zapobieganiu wypaleniu rodzicielskiemu i rekonwalescencji
 6. Odbudowywanie i budowanie zdrowych relacji w rodzinie

Materiały szkoleniowe: Kwestionariusz wypalenia rodzicielskiego, koło życia, notatkę pdf

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 7 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 7 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 27 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 26 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Marcelina Varol (Wnęk) – pedagog, terapeuta, promotor zdrowia. Całe swoje życie zawodowe oddaje się pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ich rodzinami oraz rozwojem osobistym i zawodowym terapeutów i nauczycieli. W Polsce współpracowała z takimi instytucjami jak Centrum Terapii Promitis, Fundacja Wychowanie dla Przyszłości, Fundacja Promyk Słońca, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. W Gruzji wspierała działalność Uniwersytetu Stanowego w Tbilisi, Neurodevelopment Centre oraz współtworzyła Centrum Wsparcia i Rozwoju Dzieci z Niepełnosprawnościami Sunsspace. Jej pasją zawsze jest człowiek i jego niezwykłe możliwości rozwojowe oraz dążenie do życiowego spełnienia. Pracuje w duchu pedagogiki personalistycznej, holistycznej i w oparciu o najlepsze praktyki komunikacji bez przemocy. Prywatnie mama Rozalki i zapalony podróżnik.