Metody i formy pracy z uczniem w normie intelektualnej, z zaburzeniami zachowania – szkolenie on-line

Szkolenie skierowane do dyrektorów, nauczycieli przedmiotów, wychowawców, terapeutów, pedagogów specjalnych, nauczycieli wspomagających, którzy mają potrzebę wzbogacenia swojego warsztatu pracy z uczniem przejawiającym trudne zachowania.

💰Cena 209 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:

 1. Charakterystyka ucznia przejawiającego trudne zachowania, ADHD.
 2. Jak sobie radzić z trudnymi zrachowaniami ucznia nadpobudliwego.
 3. Jak postępować z uczniem przejawiającym zachowania ADHD.
 4. Dobór metod i form pracy z uczniem przejawiającym trudne zachowania.
 5. Formy pomocy udzielone uczniowi na terenie szkoły.
 6. Organizacja miejsca pracy ucznia, komunikacja, praca na lekcji.

Korzyści:

 • Uzyskanie wiedzy z zakresu: trudnych zachowań, metod opanowania agresji słownej i fizycznej ucznia na lekcji, charakterystyki ucznia nadpobudliwego.
 • Poznanie metod pracy z uczniem agresywnym, nadpobudliwym, przejawiającym trudne zachowania.
 • Uczestnik zostanie zaopatrzony w wskazówki do pracy: z uczniem przejawiającym trudne zachowania. Udostępnione będą linki do stron poświęconych zasadom pracy z uczniem agresywnym i nadpobudliwym.
Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 12 czerwca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 27 czerwca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 8 lipca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 18 lipca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 30 lipca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 12 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 27 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca – Justyna Maciejewska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/