Warsztat on-line: Zrozumieć dziecko ze spektrum autyzmu – NOWOŚĆ 5w1

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 13 stycznia 2024 r. (09:00 - 16:00)

 • 💰Cena: 500 zł

  5 szkoleń jednego dnia! Zdobądź 5 ZAŚWIADCZEŃ!!!

  Odbiorcy: Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych, terapeutów wczesnego wspomagania, logopedów, neurologopedów, studentów kierunków pedagogicznych oraz rodziców dziecka z ASD.

  Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przybliżenie i wyjaśnienie z czym wiążą się trudności i wyzwania związane ze spektrum autyzmu oraz jak wspierać dzieci i młodzież z ASD. 

  Program szkolenia:

  1. Spektrum autyzmu w nowej odsłonie ICD-11.
  • Podział i definicje
  • Nowe postrzeganie ASD
  2. Tajemniczy mózg dziecka ze spektrum autyzmu – odmienność strukturalno – funkcjonalna.
  • Omówienie różnic w budowie mózgu osoby w spektrum autyzmu
  • Wpływu odmiennej struktury mózgu na funkcjonowanie dzieci i nastolatków z ASD
  3. Objawy spektrum autyzmu w nurcie rozwojowym.
  • Funkcjonalny rozwój emocjonalny dziecka z ASD wg teorii DIR – Floortime
  • Objawy zespołu Aspergera
  4. Autostymulacje w spektrum autyzmu i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka.
  • Wyjaśnienie terminologiczne
  • Przyczyny autostymulacji
  • Znaczenie zachowań powtarzalnych dla dzieci z ASD
  • Przykłady zachowań autostymulacyjnych
  • Główne kierunki wsparcia
  5. Profil sensoryczny dziecka z ASD, czyli o zaburzeniach sensorycznych słów kilka
  • Opis najczęstszych trudności sensorycznych i ich wpływ na rozwój dziecka
  • Tworzenie przestrzeni bezpiecznej sensorycznie
  • Profil sensoryczny – kwestionariusz.

  Materiały szkoleniowe: Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe w wersji pdf do samodzielnego wydruku.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Magdalena Kosiń – fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta i diagnosta zaburzeń integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, diagnosta i terapeuta zaburzeń rozwojowych. Ponadto od 12 lat prowadzi Polską Szkołę Sobotnią w Wielkiej Brytanii. Od 18 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie. Jej pasją zawodową jest praca z dziećmi z zaburzeniem rozwoju. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne i zawodowe w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat jest szkoleniowcem. Prowadzi liczne szkolenia stacjonarne i online dla specjalistów, terapeutów i nauczycieli. Nie zapomina również o rodzicach, dla których organizuje darmowe konsultacje i szkolenia. Służy im radą i pomocą, aby lepiej zrozumieli swoje dzieci. Swoją pracę kieruje jednak głównie do dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi i problemami. To dzieci są dla niej najważniejsze. Założycielka i właścicielka Gabinetu Terapeutyczno – Szkoleniowego „Puzzle Szkolenia i Terapia” w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje nad książką na temat autyzmu, która ma być poradnikiem dla rodziców tych dzieci.