Zaburzenia zmysłu węchu u dzieci i dorosłych – warsztat praktyczny dla diagnostów SI – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 30 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena 169 zł

  Odbiorcy: Szkolenie dedykowane dla terapeutów integracji sensorycznej, fizjoterapeutów, logopedów, pedagogów, psychologów, członków zespołów wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji, lekarzy pediatrów pracujących z małymi dziećmi, lekarzy rodzinnych, studentów powyższych kierunków.

  Opis: Szkolenie dotyczy zagadnień obszaru integracji sensorycznej związanej z anatomią, fizjologią oraz patofizjologią narządu powonienia. Zawiera sposoby i pokazuje metodykę prowadzenia treningu węchowego.

  Cel szkolenia: Zdobycie umiejętności i wiedzy na temat prowadzenia treningu węchowego u pacjentów.

  Program szkolenia:

  1. Budowa i funkcja zmysłu węchu w aspekcie integracji sensorycznej.
  2. Pamięć olfaktoryczna –  funkcjonowanie oraz pojemność.
  3. Budowa zapachu i jego rodzaje.
  4. Przyczyny zaburzeń węchu u dzieci i dorosłych.
  5. Konstrukcja i prowadzenie treningu węchowego.

  Korzyści: Umiejętność diagnostyczno -terapeutyczna pracy z pacjentem z zaburzeniami zmysłu węchu,  prowadzenie skutecznego treningu węchowego.

  Materiały szkoleniowe: Model pracy treningu węchowego w PDF, prezentacja.

  Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca - Lucyna Wittbrodt - absolwentka Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy , terapeuta neurorozwojowy , koordynator terapeutów met. Vojty woj. zachodniopomorskiego– fizjoterapeuta , terapeuta met Vojty nr 6578/16 , terapeuta SI 2592  , terapeuta NDT  Bobath 1270/2013, szkoleniowiec kursów Terapii Ręki i innych szkoleń specjalistycznych - prowadzący kursy w całej Polsce (Poznań, Wrocław, Katowice, Częstochowa, Szczecin)

  Ukończone szkolenia : NDT Bobath Basic , NDT Bobath Baby , integracja sensoryczna I i II stopień, diagnostyka met. Prechtla, kinezjologia rozwojowa wg. Vojty, terapia czaszkowo – krzyżowa, szkolenia z zakresu MNRI (terapia taktylna, integracja odruchów dynamicznych i posturalnych, wzrokowo –słuchowych )masaż Shantali , trójpłaszczyznowa terapia manualna stóp, kinesiotaping , Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa , terapia ręki B. Dopffer.