Trening karmienia STEP BY STEP – dostęp do nagrania

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 13 grudnia 2023 r. (19:00 - 21:00)
 • 9 stycznia 2024 r. (19:00 - 21:00)
 • 18 stycznia 2024 r. (19:00 - 21:00)
 • 26 stycznia 2024 r. (19:00 - 21:00)
 • 5 lutego 2024 r. (19:00 - 21:00)
 • 14 lutego 2024 r. (19:00 - 21:00)
 • 23 lutego 2024 r. (19:00 - 21:00)
 • 29 lutego 2024 r. (19:00 - 21:00)
 • 💰Cena 169 zł

  Odbiorcy: Szkolenie dla logopedów, neurologopedów, studentów.

  Opis: Przyjrzymy się jak wygląda prawidłowy proces podaży i obróbki pokarmu, jak na każdym kroku tego procesu logopeda powinien wspierać pacjenta i rodzinę dziecka.

  Program szkolenia:

  1. Jak wygląda proces poboru i obróbki pokarmu?
  2. Jak wspierać dziecko i rodzica na każdym z etapów?
  3. Jak prowadzić trening karmienia u małych dzieci?
  4. STEP BY STEP strategia małych kroków terapeutycznych w treningu karmienia.
  5. Proste techniki.
  6. Przegląd pomocy i akcesoria wspierające trening karmienia.

  Korzyści – Uczestnik szkolenia:

  • zdobędzie podstawowe informacje na temat procesu poboru i obróbki pokarmu;
  • nauczy się jak wspierać dziecko na każdym z etapów;
  • pozna proste techniki terapeutyczne, służące do treningu karmienia;
  •  pozna proces treningu karmienia STEP BY STEP;
  •  pozna podstawowe akcesoria, służące do treningu karmienia dla małych dzieci w gabinecie logopedy i neurologopedy.

  Materiały szkoleniowe: skrypt z prezentacją, materiał zdjęciowy, spis gryzaków, akcesoriów do karmienia dostępnych na rynku.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Agata Kalina- terapeuta karmienia, logopeda, pedagog, surdologopeda, dogoterapeuta. Pracuje i prowadzi Fundację Wspierania Rozwoju Małego Dziecka „Cali Mali” oraz Poradnię „Cali Mali” dla dzieci z wyzwaniami w wieku 0-3 lat. Wykładowca UAM Poznań. Szczególnie zainteresowana komunikacją najmłodszych dzieci oraz wspomaganiem ich w drodze nabywania umiejętności jedzenia doustnego.