Budowanie poczucia bezpieczeństwa u uczniów – szkolenie on-line

Szkolenie dla nauczycieli, rodziców, specjalistów pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Celem tego programu szkoleniowego jest zapewnienie nauczycielom narzędzi i strategii niezbędnych do zbudowania mocnego poczucia bezpieczeństwa w szkole i innych środowiskach. Program skupia się na rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z sytuacjami stresowymi, promowaniu pozytywnych relacji między uczniami oraz rozwijaniu pewności siebie i empatii.

💰
Cena 209 zł

Sprawdź terminy poniżej👇


Program szkolenia:

1. Sesja wprowadzająca

 • Przedstawienie celów programu szkoleniowego i omówienie korzyści wynikających z budowania poczucia bezpieczeństwa.
 • Dyskusja na temat znaczenia poczucia bezpieczeństwa i wpływu, jaki ma na ogólne samopoczucie uczniów.

2. Rozpoznawanie emocji

 • Wyjaśnienie różnych rodzajów emocji i ich wpływu na nasze zachowanie.
 •  Nauka rozpoznawania własnych emocji oraz empatii wobec innych osób.
 • Praktyczne ćwiczenia i scenariusze dotyczące rozpoznawania i zarządzania emocjami.

3. Komunikacja i asertywność

 • Nauka efektywnej komunikacji i asertywności w różnych sytuacjach.
 • Trening umiejętności słuchania i wyrażania własnych potrzeb.
 • Symulacje sytuacji konfliktowych i praktyczne ćwiczenia rozmów asertywnych.

4. Budowanie pozytywnych relacji

 •  Omówienie znaczenia zdrowych relacji między uczniami i ich wpływu na poczucie bezpieczeństwa.
 • Nauka umiejętności budowania i utrzymywania pozytywnych relacji.
 • Ćwiczenia i gry grupowe, które promują współpracę, empatię i zrozumienie.

5. Radzenie sobie ze stresem

 • Identyfikacja źródeł stresu w życiu ucznia.
 • Nauka strategii radzenia sobie ze stresem, takich jak techniki relaksacyjne, oddychanie głębokie i planowanie czasu.
 •  Praktyczne ćwiczenia dotyczące redukcji stresu i budowania odporności psychicznej.

6. Wzmocnienie pewności siebie

 • Omówienie znaczenia pewności siebie i wpływu na poczucie bezpieczeństwa.
 • Nauka technik budowania pewności siebie, takich jak afirmacje, cele i pochwały.
 • Indywidualne ćwiczenia i refleksje na temat własnych mocnych stron i osiągnięć.

Korzyści:

 • Zwiększone poczucie bezpieczeństwa w szkole i innych środowiskach.
 • Lepsze zrozumienie i zarządzanie własnymi emocjami.
 • Umiejętność skutecznej komunikacji i wyrażania swoich potrzeb.
 • Zdolność budowania zdrowych i pozytywnych relacji z rówieśnikami.
 • Skuteczne radzenie sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami.
 • Wzmocnienie pewności siebie i pozytywne podejście do siebie.
 • Poprawa ogólnego samopoczucia i satysfakcji z życia szkolnego.

Materiały szkoleniowe: notatka pdf, scenariusz warsztatów.

Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 25 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 23 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 29 października 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 27 listopada 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Marcelina Varol (Wnęk) – pedagog, terapeuta, promotor zdrowia. Całe swoje życie zawodowe oddaje się pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ich rodzinami oraz rozwojem osobistym i zawodowym terapeutów i nauczycieli. W Polsce współpracowała z takimi instytucjami jak Centrum Terapii Promitis, Fundacja Wychowanie dla Przyszłości, Fundacja Promyk Słońca, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. W Gruzji wspierała działalność Uniwersytetu Stanowego w Tbilisi, Neurodevelopment Centre oraz współtworzyła Centrum Wsparcia i Rozwoju Dzieci z Niepełnosprawnościami Sunsspace. Jej pasją zawsze jest człowiek i jego niezwykłe możliwości rozwojowe oraz dążenie do życiowego spełnienia. Pracuje w duchu pedagogiki personalistycznej, holistycznej i w oparciu o najlepsze praktyki komunikacji bez przemocy. Prywatnie mama Rozalki i zapalony podróżnik.