Budowanie poczucia bezpieczeństwa u uczniów – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 11 marca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 27 marca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena 209 zł
  Odbiorcy: Nauczyciele, rodzice specjaliści pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym.
  Opis: Celem tego programu szkoleniowego jest zapewnienie nauczycielom narzędzi i strategii niezbędnych do zbudowania mocnego poczucia bezpieczeństwa w szkole i innych środowiskach. Program skupia się na rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z sytuacjami stresowymi, promowaniu pozytywnych relacji między uczniami oraz rozwijaniu pewności siebie i empatii.

  Program szkolenia:

  1. Sesja wprowadzająca

  • Przedstawienie celów programu szkoleniowego i omówienie korzyści wynikających z budowania poczucia bezpieczeństwa.
  • Dyskusja na temat znaczenia poczucia bezpieczeństwa i wpływu, jaki ma na ogólne samopoczucie uczniów.

  2. Rozpoznawanie emocji

  • Wyjaśnienie różnych rodzajów emocji i ich wpływu na nasze zachowanie.
  •  Nauka rozpoznawania własnych emocji oraz empatii wobec innych osób.
  • Praktyczne ćwiczenia i scenariusze dotyczące rozpoznawania i zarządzania emocjami.

  3. Komunikacja i asertywność

  • Nauka efektywnej komunikacji i asertywności w różnych sytuacjach.
  • Trening umiejętności słuchania i wyrażania własnych potrzeb.
  • Symulacje sytuacji konfliktowych i praktyczne ćwiczenia rozmów asertywnych.

  4. Budowanie pozytywnych relacji

  •  Omówienie znaczenia zdrowych relacji między uczniami i ich wpływu na poczucie bezpieczeństwa.
  • Nauka umiejętności budowania i utrzymywania pozytywnych relacji.
  • Ćwiczenia i gry grupowe, które promują współpracę, empatię i zrozumienie.

  5. Radzenie sobie ze stresem

  • Identyfikacja źródeł stresu w życiu ucznia.
  • Nauka strategii radzenia sobie ze stresem, takich jak techniki relaksacyjne, oddychanie głębokie i planowanie czasu.
  •  Praktyczne ćwiczenia dotyczące redukcji stresu i budowania odporności psychicznej.

  6. Wzmocnienie pewności siebie

  • Omówienie znaczenia pewności siebie i wpływu na poczucie bezpieczeństwa.
  • Nauka technik budowania pewności siebie, takich jak afirmacje, cele i pochwały.
  • Indywidualne ćwiczenia i refleksje na temat własnych mocnych stron i osiągnięć.

  Korzyści:

  • Zwiększone poczucie bezpieczeństwa w szkole i innych środowiskach.
  • Lepsze zrozumienie i zarządzanie własnymi emocjami.
  • Umiejętność skutecznej komunikacji i wyrażania swoich potrzeb.
  • Zdolność budowania zdrowych i pozytywnych relacji z rówieśnikami.
  • Skuteczne radzenie sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami.
  • Wzmocnienie pewności siebie i pozytywne podejście do siebie.
  • Poprawa ogólnego samopoczucia i satysfakcji z życia szkolnego.

  Materiały szkoleniowe: notatka pdf, scenariusz warsztatów.

  Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Marcelina Wnęk – pedagog, terapeuta, promotor zdrowia. Całe swoje życie zawodowe oddaje się pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ich rodzinami oraz rozwojem osobistym i zawodowym terapeutów i nauczycieli. W Polsce współpracowała z takimi instytucjami jak Centrum Terapii Promitis, Fundacja Wychowanie dla Przyszłości, Fundacja Promyk Słońca, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. W Gruzji wspierała działalność Uniwersytetu Stanowego w Tbilisi, Neurodevelopment Centre oraz współtworzyła Centrum Wsparcia i Rozwoju Dzieci z Niepełnosprawnościami Sunsspace. Jej pasją zawsze jest człowiek i jego niezwykłe możliwości rozwojowe oraz dążenie do życiowego spełnienia. Pracuje w duchu pedagogiki personalistycznej, holistycznej i w oparciu o najlepsze praktyki komunikacji bez przemocy. Prywatnie mama Rozalki i zapalony podróżnik.