Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – szkolenie on-line

Szkolenie dla nauczycieli, specjalistów, pedagogów prowadzących dla dzieci zajęcia korekcyjno-kompensacyjne ze względu na specyficzne trudności w uczeniu się. Szkolenie skierowane jest do pracowników szkół podstawowych, którzy obserwują nietypowe trudności w uczeniu się swoich uczniów i pragną skutecznie wspierać ich rozwój intelektualny i zasób wiedzy z danego przedmiotu. Uczestnicy szkolenia:

  • nabędą umiejętności rozpoznawania i różnicowania nadmiernych oraz specyficznych trudności w uczeniu się,
  • poznają sposoby pracy z dziećmi ze stwierdzonymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  • nauczą się opracowywać programy edukacyjno-terapeutyczne
  • nabędą umiejętności indywidualnego doboru ćwiczeń, stawiania zadań i określania wymagań - na miarę sfery najbliższego rozwoju dziecka.

💰Cena 209 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:

  1. Jak rozpoznać specyficzne trudności w uczeniu się?
  2. Dyskalkulia, dysleksja, dysgrafia – przyczyny i objawy.
  3. Wskaźnik fragmentarycznego deficytu rozwoju
  4. Podstawowe założenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w praktyce
  5. Dobór form i metod pracy do specyficznych potrzeb dziecka.
Brak zaplanowanych szkoleń
❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Marcelina Varol (Wnęk) – pedagog, terapeuta, promotor zdrowia. Całe swoje życie zawodowe oddaje się pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ich rodzinami oraz rozwojem osobistym i zawodowym terapeutów i nauczycieli. W Polsce współpracowała z takimi instytucjami jak Centrum Terapii Promitis, Fundacja Wychowanie dla Przyszłości, Fundacja Promyk Słońca, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. W Gruzji wspierała działalność Uniwersytetu Stanowego w Tbilisi, Neurodevelopment Centre oraz współtworzyła Centrum Wsparcia i Rozwoju Dzieci z Niepełnosprawnościami Sunsspace. Jej pasją zawsze jest człowiek i jego niezwykłe możliwości rozwojowe oraz dążenie do życiowego spełnienia. Pracuje w duchu pedagogiki personalistycznej, holistycznej i w oparciu o najlepsze praktyki komunikacji bez przemocy. Prywatnie mama Rozalki i zapalony podróżnik.