Trener nauczania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 1 października 2023 r. (09:00 - 16:00)
 • 5 listopada 2023 r. (09:00 - 16:00)
 • 17 grudnia 2023 r. (09:00 - 16:00)

 • 💰Cena: 390 zł

  5 szkoleń jednego dnia! Zdobądź 5 ZAŚWIADCZEŃ!!!

  Program szkolenia:

  Cz. I:

  • Metody aktywizujące w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Sprawdzone sposoby na prowadzenie zajęć językowych.
  • Przygotowanie i opracowanie materiałów dydaktyczno-terapeutycznych z wykorzystaniem bezpłatnych narzędzi online.

  Cz. II:

  • Matematyka w działaniu – zabawy matematyczne, wykorzystanie pomocy wizualizacyjnych w rozwijaniu praktycznych umiejętności matematycznych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Kuferek pomocy matematycznych – Pomoce Montessori, liczmany, klocki Dinesa, klocki Mathlink, system Numicon.

  Cz. III:

  • Czytanie uczestniczące – Sposób na aktywne czytanie i uważne słuchanie.
  • Zabawy rozwijające rozumienie mowy, nazywanie i liczenie z wykorzystaniem gotowych materiałów do druku.
  • Książeczki do czytania uczestniczącego to gotowe rozwiązania na zajęcia dydaktyczne lub terapeutyczne.

  Cz. IV:

  • Zabawy logorytmiczne na każdą porę roku.
  • Propozycje zabaw muzyczno-ruchowych, które uatrakcyjnią każde zajęcia. 
  • Wykorzystanie muzyki w rozwijaniu umiejętności słuchowych dzieci – zabawy rozwijające słuch fizyczny, muzyczny i fonematyczny.

  Cz. V:

  • Terapia ręki w pracy terapeutycznej – gry i zabawy rozwijające sprawność ruchową i manualną dzieci, zabawy paluszkowe, ćwiczenia doskonalące chwyt i rozwijające motorykę małą.
  • Walizka terapeuty ręki – gotowe rozwiązania terapeutyczne.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Anna Wójcik – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/