Instytut Rozwoju i Edukacji

Instytut Rozwoju i Edukacji   został powołany w celu rozwijania edukacji terapeutycznej popartej badaniami naukowymi i nowymi rozwiązaniami diagnostyczno-edukacyjnymi.

W związku z realizacją międzynarodowych projektów, patronat nad Instytutem objęła dr Natasha Campbell-McBride z Wielkiej Brytanii oraz dr nauk medycznych Jolanta Uchman, praktykująca w Poznaniu.

Dr Natasha Campbell-McBride jest  lekarzem neurologiem i neurochirurgiem oraz specjalistką leczenia dietą. Praktykuje w  Cambridge. Stała się rozpoznawalna na całym świecie jako ekspert w leczeniu dzieci i dorosłych z trudnościami w nauce, innymi schorzeniami psychicznymi, jak także dzieci i dorosłych ze schorzeniami trawiennymi i immunologicznymi. Stworzyła niezwykle skuteczną dietę GAPS.

Jolanta Uchman

Dr Jolanta Uchman jest doktorem nauk medycznych, specjalistą chorób dzieci. Przez wiele lat pracowała w Klinice Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Poradni Oceny Rozwoju. Obecnie wraz z mężem prowadzi Specjalistyczne Centrum Medyczne Panacea, gdzie każdego dnia spotykam się z dziećmi ze szczególnymi wyzwaniami rozwojowymi oraz ich rodzinami.  Jako jedyny lekarz w Polsce posiada certyfikat Profesora Szeliakina (Petersburg) uprawniający do prowadzenia terapii mikropolaryzacji mózgu w Polsce. Jest również certyfikowanym terapeutą diety GAPS. Prowadzi fundację „Laboratorium Marzeń” w Poznaniu.

Ewa Mordalska
 
 Ewa Mordalska -dyrektor Instytutu Rozwoju i Edukacji. Mgr filologii polskiej, pedagog z 27 letnim doświadczeniem, absolwentka studiów podyplomowych „Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwoju” -Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, „Coaching i mentoring w biznesie” – Wydział Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Posiada dyplom Trenera dziecięcego kompetencji społecznych i trenera wspomagania szkół. Nieustannie się kształci i rozwija. W centrum jej zainteresowań jest neurobiologia i jej zastosowanie w edukacji. Uważa, że szkoła mogłaby w większym stopniu wykorzystać naturalne zasoby każdego dziecka, bazując na wiedzy o mózgu i szukając w wychowankach talentów oraz mocnych stron. Szuka kreatywnych rozwiązań i uczy kreatywnego myślenia zarówno nauczycieli, jak i uczniów.
 

Założeniami pracy Instytutu jest szeroko rozwinięta działalność szkoleniowa kadr nauczycielskich, pedagogicznych, a także logopedów, neurologopedów i terapeutów w oparciu o autorskie programy szkoleniowe, karty diagnostyczne i protokoły poparte doświadczeniami.

Głównym działaniem Instytutu jest propagowanie wiedzy podczas BEZPŁATNYCH form szkoleniowych. Dotychczas udało nam się zrealizować bezpłatne formy szkoleniowe on-line ze specjalistami-medykami, którzy szeroko realizowali tematykę rozwoju dziecka od momentu poczęcia, ze szczególnym uwzględnieniem ich potrzeb oraz wyzwań.

Wśród współpracujących ekspertów merytorycznych i wykładowców naszego instytutu znaleźli się dotychczas:

Dr nauk medycznych Jolanta Uchman

Dr nauk neurobiologicznych Krystyna Rymarczyk

Dr psychiatra Renata Bobińska

Obecnie planowane są działania szkoleniowe w różnych rejonach Polski.  Poniżej przedstawiamy szkolenia, na które można uzyskać dofinansowanie.  Nasz zespół wspiera osoby zainteresowane szkoleniami w uzyskaniu 100 procent dofinansowania i wypełnieniu niezbędnych dokumentów.

Ze względu na źródła finansowania pochodzące z pieniędzy publicznych oraz fundusze prywatnych inwestorów, zasięg terytorialny szkoleń nie obejmuje całej Polski, tylko określone powiaty lub województwa.

Na stronie internetowej na bieżąco będą zamieszczane kolejne rejony Polski, w których będzie można uzyskać dofinansowanie do szkoleń.