Wyniki wyszukiwania dla: logorytmika

Logorytmika dla smyka

SKRÓCONY OPIS SZKOLENIA: Warsztaty wspomagające rozwój mowy, słuchu i motoryki dziecka. Warsztaty mają na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia samodzielnie zajęć logorytmicznych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Cena za kurs : 250 zł za osobę TERMIN: 16.02.2018 Warszawa 3o.03.2019 Warszawa ZAPISZ SIĘ Czas trwania: 8 godzin dyd Adresaci: logopedzi, nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele nauczania początkowego (kształcenia zintegrowanego), nauczyciele świetlicy, osoby zainteresowane tą tematyką. Program: Uczestnicy warsztatów poszerzą swoją wiedzę w zakresie: – usprawniania motoryki i orientacji w schemacie własnego…

Więcej…

Program konferencji

Program: 8.30 Rejestracja uczestników 9.00 – Wykład : „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole” 10.00-10.20 Przerwa kawowa 10.20 -11.50 I blok warsztatowy Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole Logopedia dla nie logopedow Zagrożenie dysleksją i dysgrafią u dzieci w wieku szkolnym Zmysłoplastyka do zadań specjalnych 12.00-13.30 II Blok warsztatowy Uczeń nadpobudliwy w szkole Logorytmika dla ucznia ze specjalnymi potrzeba,i edukacyjnymi Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w szkole Arteterapia- spotkania z wyobraźnią 13.30-13.50 Przerwa kawowa 13.50 -15.20 III blok warsztatowy Uczeń…

Więcej…

Warsztaty

Warsztaty: Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole. mgr Ewa Mordalska Dzieci z Zespołem Aspergera są niezwykłe, inaczej postrzegają świat, są kreatywne, niekonwencjonalne a jako dorośli tworzą nowe idee. Praca z nimi w szkole może dać tyleż samo satysfakcji co zmartwień. Dużo łatwiej  pracuje się z dzieckiem, jeśli dobrze się je rozumie. Podczas szkolenie zostanie przybliżony „świat małego ZA”- jego emocje, niepokoje, sposoby działania, motywacje. Omówiony zostanie także sposób pracy tak, aby i uczeń i nauczyciel nie przezywali niepotrzebnej frustracji. Podczas szkolenia…

Więcej…

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w mojej szkole -konferencja szkoleniowa.

Zapraszamy do udziału w konferencji szkoleniowej Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole. W trakcie konferencji będzie można wziąć udział w 3 szkoleniach oraz w wykładzie. Po każdym warsztacie Certyfikat udziału w szkoleniu. Cena wakacyjna 190 zł Po 1 września 230 zł Szkolenia: opis warsztatów 1.Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole; 2. Dziecko z ADHD w szkole; 3. Logopedia dla nielogopedów; 4. Trudności w czytaniu i pisaniu – dysleksja,dysgrafia i dysoortografia w pracy z uczniem; 5. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; 6. Logorytmika…

Więcej…

Warsztaty

PRACA Z DZIECKIEM NADPOBUDLIWYM RUCHOWO  Nadmierna ruchliwość, zaburzenia koncentracji i impulsywność nawet jednego dziecka w grupie potrafią skutecznie zdezorganizować pracę nauczyciela. Jak funkcjonują  dzieci z takimi problemami? Jak może pracować z nimi nauczyciel? Jakie zabawy pomagają dziecku a jakich unikać? W jaki sposób uczyć dzieci uważności i koncentracji. Przeciwdziałanie agresji w grupie.  Każdy, kto pracuje z dziećmi, spotyka się na co dzień ze zjawiskiem agresji, a najczęstszą reakcją opiekuna i nauczyciela jest ukaranie malucha, który zachowuje się agresywnie. Przyczyny agresji…

Więcej…