Akademia Opiekuna Żlobka/ Klubu Malucha

BEZPŁATNY PROJEKT SZKOLEŃ DLA OPIEKUNÓW ŻŁOBKA I KLUBÓW MALUCHA!

W mailu zwrotnym otrzymacie Państwo proponowane terminy.
70 godzin dydaktycznych szkoleń stacjonarnych oraz 20 godzin e-learningu (kompetencje kluczowe).

 


Odbędziecie Państwo szkolenia spośród poniższej listy (Organizator zastrzega prawo doboru szkoleń):
1. Klasyka dla smyka
2. Zabawy z chustą i tunelem animacyjnym dla najmłodszych
3. Logorytmika dla smyka
4. Lekcje muzyki - gry i zabawy przy muzyce w grupie żłobkowej
5. Plastyka dla smyka
6. Zmysłoplastyka
7. Metody aktywizujące w pracy z małym dzieckiem
8. Wierszyki, rymowanki i zgadywanki dla najmłodszych wpływające na rozwój mowy
9. Integracja sensoryczna w żłobku
10. Gry i zabawy wspierające rozwój mowy u najmłodszych
11. Edukacja prospołeczna w grupie żłobkowej
12. Gry i zabawy na świeżym powietrzu i w sali żłobkowej

Po każdym szkoleniu uzyskuje się certyfikat.

Wymagania wstępne (konieczne):
wypełnienie dokumentów zgodnie z instrukcją
 wskazanie placówki oświatowej, w której uczestnik wdroży nabyte kompetencje podczas szkoleń przeprowadzając diagnozę potrzeb szkoły oraz wyznaczy odpowiedni proces wspomagania w zakresie napotkanych trudności (ze wsparciem Ekspertów Projektu).
Każdy uczestnik programu otrzymuje certyfikat uczestnictwa, a po odbyciu diagnozy i wspomagania w wybranej placówce oświatowej otrzymuje tytuł Trenera Wspomagania – ważny tytuł z punktu rozwoju edukacji w Polsce i przyszłych projektów MEN

Po odbyciu szkoleń odbywa się jeszcze jedno 4 dniowe bezpłatne spotkanie w sprawie konsultacji diagnozy, planu wspomagania i raportu.

W ramach projektu zapewniamy noclegi dla osób spoza Warszawy, catering. Nie zwracamy kosztów dojazdu.

Jesteś zainteresowany/zainteresowana napisz maila – na adres projekty@cognitus,pl