Trener rozwoju małego dziecka–Pedagog z pasją

Program szkoleniowy został stworzony z myślą o pedagogach, terapeutach, którzy chcieliby wzbogacić swój warsztat pracy o nowe rozwiązania wspierające rozwój małego dziecka w wieku żłobkowym i przedszkolnym i wziąć udział w wartościowych szkoleniach!

Program zakłada przeprowadzenie szkoleń w wymiarze 30 godzin  całkowicie za darmo!

Szkolenia w formie on-line 25 h oraz stacjonarne 5h (w tym egzamin)

Po zrealizowaniu szkoleń Uczestnik otrzymuje certyfikat „Trenera rozwoju małego dziecka. Pedagoga z pasją” oraz w profesjonalny sposób  poszerza swój warsztat terapeutyczny.

Cele szkoleń:

1.Poznanie szerokiego zakresu możliwości pracy z dzieckiem wymagającym wsparcia pedagogicznego rozumianego całościowo.

2.Rozwijanie warsztatu pracy pedagoga, zarówno w aspekcie edukacyjno-badawczym jak i  warsztatowym.

3.Omówienie najważniejszych-bazowych zagadnień edukacyjnych związanych z rozwojem dziecka i diagnozą jego potrzeb edukacyjnych oraz wyzwań.

4.Zapoznanie pedagoga z kompleksowym programem wsparcia dziecka na różnych etapach jego rozwoju.

5.Przedstawienie zagadnień związanych z rozwojem poznawczo-emocjonalnym dziecka oraz możliwości związanych z wczesną stymulacja rozwoju ucznia.

Tematyka szkoleń:

1.Zmysły człowieka a przetwarzanie sensoryczne – perspektywa pediatryczno-neurologiczna

 - Rozwój dziecka w zakresie zmysłów z perspektywy pediatry. Co zaobserwujesz podczas bilansu?

- Czy dieta ma wpływ na przetwarzanie bodźców? Co z tym cukrem?

- Szczepionki a rozwój dziecka.

2.Percepcja słuchowa od podstaw – warsztat diagnostyczno-terapeutyczny.

- Słuch fizyczny a procesy przetwarzania słuchowego.

- Jak wychwycić, że dziecko nie słyszy prawidłowo i co robić – pierwsze kroki diagnostyczne.

-Metody pedagogiczne wspierające rozwój percepcji słuchowej.

- Inspiracje do domowych ćwiczeń słuchowych.

3.Terapia ręki i grafomotoryka od podstaw – warsztat diagnostyczno-terapeutyczny.

- Anatomia ręki i dłoni – ważny aspekt prowadzenia terapii ręki.

- Rozwój samodzielności w kontekście terapii ręki.

- Diagnoza trudności w zakresie terapii ręki i grafomotoryki – przykładowe arkusze do pracy.

- Wskazówki terapeutyczne i programy działania dla dziecka z trudnościami.

4.Procesy przetwarzania sensorycznego w praktyce – wstęp do Integracji Sensorycznej dla pedagogów/nauczycieli.

- Co to jest Integracja Sensoryczna?

- Funkcjonowanie zmysłów w kontekście przetwarzania sensorycznego.

- Przesiewowe arkusze diagnostyczne, które pomogą wychwycić trudność.

- Kierunki wsparcia i inspiracje.

5.LogoSensoryka - jak angażować zmysły i aparatu mowy z uwzględnieniem pracy nad umiejętnościami komunikacyjnymi Dziecka. 

- Jak wspierać rozwój mowy Małych Dzieci?

-  Jak wspomagać komunikację Małego Dziecka?

- Jak przebiega rozwój Integracji Sensorycznej u Małego Dziecka?

-  Jak logopedycznie i sensorycznie bawić się w grupie Dzieci i w pracy indywidualnej?

6.Logorytmika – warsztat praktyczny.

 - Logorytmika - wprowadzenie do metody.

- Znaczenie logorytmiki w terapii zaburzeń mowy i myślenia

- Zabawy logorytmiczne stymulujące mowę, słuch, pamięć i koncentrację.

-Ćwiczenia muzyczno-ruchowe w pracy terapeutycznej.

 Efekty kształcenia:

  1. Nauczyciel-pedagog wzbogaca swoją wiedzę o holistyczne podejście do pracy  z  dzieckiem w aspekcie edukacyjno-poznawczym, uwzględniając potrzeby i  możliwości dziecka.
  2. Pedagog zdobywa wiedzę z zakresu szerokiej metodologii badania procesów rozwojowych dziecka oraz wsparcia jego rozwoju na poszczególnych etapach jego życia.
  3. Pedagog poznaje szeroki wachlarz narzędzi i arkuszy diagnostycznych, które wykorzysta w pracy z pacjentem.
  4. Pedagog nabywa umiejętności praktycznego i warsztatowego wsparcia dziecka w procesie rozwoju.

Placówka otrzymuje certyfikat – „Placówka wspierająca rozwój małego dziecka. Placówka z  pasją”

W terminie od 7 września 2020 zapraszamy do udziału w szkoleniach placówki prywatne o charakterze edukacyjnym /pracodawca może zgłosić kadrę pedagogiczną, zespół pracowników na szkolenie/, indywidualne osoby pracujące w charakterze  nauczycieli, pedagogów, terapeutów, logopedów, opiekunów oraz rodziców z terenu powiatu leszczyńskiego, woj. wielkopolskie. Uczestnik szkolenia zgodnie z wymogami powinien zamieszkiwać, uczyć się lub pracować na terenie powiatu leszczyńskiego.

W terminie od 15 września zapraszamy do udziału w szkoleniach osoby indywidualne zamieszkałe na terenie woj . podlaskiego /meldunek nie jest wymagany, należy wskazać adres pod którym uczestnik aktualnie przebywa/

Osoby z województwa podlaskiego mogą zgłosić się od razu na 3 szkolenia.

Jesteś zainteresowana/zainteresowany?  Napisz maila i poproś o więcej informacji na adres  instytut@cognitus,pl

Uczestnik uzyskuje wsparcie przy wypełnianiu dokumentacji.

Zgłoś się przez odpowiedni formularz znajdujący się w zakładce powiat leszczyński   Powiat Leszczyński lub woj.podlaskie Województwo podlaskie

Uczestnik uzyskuje wsparcie przy wypełnianiu dokumentacji.