Akademia Logorytmiki i Sensodydaktyki

🔴Akademia Logorytmiki i Sensodydaktyki🔴

Bezpłatny projekt szkoleń dla nauczycieli, pedagogów,terapeutów oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

Zdobądź 10 certyfikatów!

📅
 
70 godzin dydaktycznych szkoleń stacjonarnych oraz 20 godzin e-learningu (kompetencje kluczowe)💻,

Szkolenia w ramach cyklu spotkań:

1. Logorytmika w pracy z dzieckiem
2.Sensodydaktyka w nauczaniu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
3.Polisensoryki -zajęcia pobudzające pracę wszystkich zmysłów
4. Tworzenie pomocy do zabaw rytmicznych i sensorycznych
5. Terapia ręki
6. Kolorowa muzyka
7. Aktywne słuchanie muzyki
8. Zajęcia rytmiczne w przedszkolu i szkole
9. Zajęcia relaksacyjne.
10. Zabawy paluszkowe

 

Wymagania wstępne (konieczne):
wypełnienie wskazanych dokumentów wg instrukcji, zapoznanie się z regulaminem i warunkami uczestnictwa.
wskazanie placówki oświatowej, w której nauczyciel – wdroży nabyte kompetencje podczas szkoleń, przeprowadzi diagnozę potrzeb szkoły oraz wyznaczy odpowiedni proces wspomagania ich w zakresie napotkanych trudności (ze wsparciem Ekspertów Projektu).

Po odbyciu szkoleń odbywa się jeszcze jedno 4 dniowe bezpłatne spotkanie w sprawie konsultacji diagnozy i planu wspomagania .

Każdy uczestnik programu otrzymuje certyfikat uczestnictwa we wszystkich szkoleniach, a po odbyciu diagnozy i wspomagania w wybranej placówce oświatowej otrzymuje tytuł Trenera Wspomagania – ważny tytuł z punktu rozwoju edukacji w Polsce i przyszłych projektów MEN.

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca szkolenia. Pokrywa koszty szkoleń, zakwaterowania i wyżywienia.

💁‍♂️Jesteś zainteresowany/zainteresowana?

Zapoznaj się z opisem projektu i postępuj wg. wskazówek

Opis projektu

Zarejestruj się