Szkolenia pedagogiczne online – przegląd najciekawszych szkoleń

Udostępnij:

W zawodzie pedagoga ciągłe doskonalenie zawodowe jest bardzo ważne. Szkolenia online to świetna alternatywa dla tych tradycyjnych – odbywających się stacjonarnie. Udział w nich jest przede wszystkim bardzo wygodny. Dzięki szkoleniom, pedagodzy zyskują wiedzę dotyczącą atrakcyjnego prowadzenia zajęć, odpowiadającego potrzebom dzieci. Co więcej, szkolenia online mogą przyczynić się do wzrostu rozwoju osobistego, co pozwoli czerpać radość i satysfakcję z wykonywanej pracy. Sprawdź najciekawsze szkolenia pedagogiczne online!

Spis treści:

  1. Terapia ręki i stopy – I i II stopnia
  2. Trening umiejętności społecznych (TUS) – I i II stopnia
  3. Arteterapia – szkolenie certyfikacyjne

Terapia ręki i stopy – I i II stopnia

Terapia ręki i stopy to metoda przeznaczona dla dzieci, u których stwierdza się między innymi trudności manualne, grafomotoryczne oraz związane z koordynacją ruchową. Wykorzystuje elementy ćwiczeń ruchowych, arteterapeutycznych, a także stosuje techniki teatralne i plastyczne. Szkolenie online jest przeznaczone w dużej mierze dla nauczycieli, pedagogów specjalnych, logopedów i osób pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podczas kursu, uczestnicy zapoznają się z technikami wykorzystywanymi w terapii ręki i stopy i zdobywają praktyczną wiedzę, niezbędną do pracy z dziećmi.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – I i II stopnia

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to metoda terapeutyczna polegająca na pracy z grupą. Znajduje wykorzystanie przede wszystkim u dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju. Szkolenie online przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów, terapeutów, a także dyrektorów i trenerów. Kurs dostarcza szczegółowej wiedzy na temat prowadzenia treningu mającego za zadanie między innymi poprawić koncentrację u dzieci, nauczyć regulacji emocji oraz rozwijać kompetencje społeczne.

Arteterapia – szkolenie certyfikacyjne

Arteterapia to wykorzystanie różnego rodzaju form sztuki (muzyka, plastyka, taniec) w procesie terapeutycznym. Ta forma terapii wykorzystywana jest przez osoby pracujące z dziećmi w przedszkolach, szkołach podstawowych, świetlicach socjoterapeutycznych czy ośrodkach rehabilitacji. Szkolenie online z arteterapii zakończone jest egzaminem w formie testu. Warunkiem ukończenia szkolenia jest również odbycie praktyk polegających na przeprowadzeniu zajęć arteterapeutycznych dla dowolnej grupy.