Terapia ręki – co to jest i na czym polega?

W ramach programów wspierających rozwój dziecka coraz częściej wykorzystywane jest pojęcie Terapii Ręki. Co to jest terapia ręki? To inicjatywa, która została stworzona z myślą o pracy z dziećmi borykającymi się z trudnościami związanymi z małą motoryką. Doskonalenie funkcji rąk odbywa się w sposób kompleksowy. Terapia Ręki to zagadnienie o charakterze interdyscyplinarnym, łącząc wiedzę z różnych dziedzin. Tak wszechstronne podejście pozwala na właściwe zrozumienie sprawności rąk, czynników zakłócających ich funkcjonowanie oraz umożliwia identyfikację trudności, z jakimi zmaga się dziecko.

Rozwój małej motoryki stanowi integralny element rozwoju psychomotorycznego dziecka, a zdolność do poruszania się stanowi początek długiej drogi prowadzącej do osiągnięcia sprawności grafomotorycznej. Jeśli zastanawiamy się dla kogo terapia ręki jest przeznaczona? – odpowiedź jest prosta! Dla dzieci, których rozwój psychomotoryczny potrzebuje wsparcia. Dla tych podopiecznych, których motoryka mała jest realizowana w niewłaściwy sposób.

Terapia ręki - dla kogo będzie odpowiednia?

Ręce odgrywają kluczową rolę także w samoobsłudze, która równolegle wspiera rozwój motoryki małej. Zachęcanie dzieci do samodzielności od najmłodszych lat stanowi fundament ich rozwoju. Brak chęci do samodzielnego ubierania się czy rozbierania może ograniczyć możliwość ćwiczenia bardziej zaawansowanych chwytów, koordynacji rąk i w konsekwencji wpłynąć negatywnie na rozwój poznawczy i emocjonalno-społeczny, a także przyczynić się do trudności w późniejszych umiejętnościach grafomotorycznych i szkolnych. Terapia ręki jest więc przeznaczona np. dla dzieci z problemami w zakresie samoobsługi.

Ręka pełni złożoną funkcję jako narzędzie ruchowe, chwytne, badawcze, poznawcze i komunikacyjne, co podkreśla jej znaczenie w codziennym życiu. Terapia ręki to ćwiczenia koncentrujące się na usprawnianiu małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców.

Na czym polega terapia ręki?

Terapia ręki ma na celu dostarczanie wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych faktur, kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich różnicowania i normalizację, przygotowanie ciała i ręki do czynności samoobsługowych w zakresie podstawowych czynności życia codziennego, rozwój zdolności koncentracji, skupienia uwagi i patrzenia, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej, przekroczenie linii środka, stymulację ośrodków ruchowych mowy oraz poprawę umiejętności chwytu, precyzję ruchów dłoni i narzędziowych. Myśląc o tym kiedy terapia ręki jest potrzebna miejmy na uwadze, że terapia ręki ma na celu rozwijanie zdolności do planowania i realizacji nowych, celowych aktywności ruchowych, pobudzanie pozytywnych emocji, radości i umiejętności wyrażania uczuć, kształtowanie poczucia sprawstwa i motywacji do aktywności dziecka, promowanie interakcji społecznych poprzez współpracę, naśladowanie i podział ról, stymulację dużych ruchów poprzez stabilizację centralną, integrację odruchów, reakcje równoważne i poprawę napięcia mięśniowego, rozwijanie zdolności do izolowania ruchów barkowych, łokciowych i nadgarstka, poprawę płynności gałek ocznych, rozwijanie umiejętności grafomotorycznych oraz osiągnięcie odpowiedniego poziomu graficznego w piśmie. W naszej ofercie znajduje się kurs - terapia ręki, do którego serdecznie zachęcamy!

Udostępnij: