Jak zostać nauczycielem?

Nauczyciele od zawsze pełnią tę samą funkcję – ich głównym zadaniem jest przekazywanie wiedzy i pomoc uczniom w zdobyciu wykształcenia. Pedagodzy, którzy prowadzą zajęcia dydaktyczno-wychowawcze muszą mieć do tego odpowiednie kompetencje i predyspozycje. Jak zostać nauczycielem? […]

Jak uczyć dziecko z ADHD?

Problemy ze skupieniem uwagi, ciągła potrzeba ruchu, nadmierna impulsywność – to tylko przykłady trudności, z którymi borykają się osoby z ADHD. Nic więc dziwnego w tym, że dla dzieci, u których zdiagnozowano zespół nadpobudliwości psychoruchowej […]